Bezpieczeństwo


* nr telefonu (22) 834 04 31 wew. 666
* alarmowa poczta elektroniczna: 112@awf.edu.pl

* Powyższe dane kontaktowe mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób pracujących i kształcących się w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ich nieuzasadnione użycie będzie karane.