Projekty Badawcze – Granty

Senacka Komisja Nauki

Każdy wniosek o finansowanie projektu naukowego - Grant, przygotowany zgodnie z regulaminem danego konkursu powinien być przesłany elektronicznie do Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń oraz do Przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki co najmniej 45 dni przed terminem upływu składania wniosków. Szczegóły zawierają poniższe Uchwały, prosimy o wnikliwe zapoznanie się z nimi.

Uchwała Nr 2/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 18 października 2016 r., w sprawie: wyboru składów stałych komisji senackich w kadencji organów AWF Warszawa 2016-2020.

Uchwała Nr 20/2016/2017 Senatu AWF Warszawa z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Senackiej Komisji Nauki.

Regulamin Senackiej Komisji Nauki

Aktualnie realizowane projekty

PB-88, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer

Etyka fizjoterapeuty. Dotyk, cielesność, intymność.

Udział w projekcie jako Partner (Lider - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku).

PB-89. dr hab. prof. nzw. Jakub Adamczyk

"Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego".

Możliwości aplikowania

www.ncn.gov.pl

www.nauka.gov.pl

Procedury

Środki finansowe przekazane do Państwa dyspozycji są uruchamiane za zgodą odpowiedniego dysponenta środków i do Niego należy adresować wszelkie pisma związane z wydatkowaniem tych środków. Pisma składają Państwo w Dziale Nauki i Wydawnictw (DN), po sprawdzeniu zgodności  z harmonogramem DN przekazuje zadekretowane pismo do dysponenta środków i po otrzymaniu zgody kontaktuje się z wykonawcą w celu ustalenia dalszych działań i procedur.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sporządzania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na wszelkiego rodzaju usługi, zakupy, opłaty konferencyjne itp. Dopiero po zarejestrowaniu takiego wniosku w Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych można przystąpić do realizacji zamierzenia i przedstawić opisaną przez kierownika tematu fakturę.