Turystyka i Rekreacja

Studia I stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, studia stacjonarne

Kierunek: turystyka i rekreacja

studia I stopnia stacjonarne

Czas trwania:

3 lata

Limit miejsc 2019/2020:

205

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:  

Od 16 kwietnia do 1 lipca 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punktów).

Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka obcego na świadectwie maturalnym.

Zasady przeliczania wyników maturalnych:

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/tabele-punktowe

Egzamin sprawnościowy:

TAK

5 lipca 2019 r.

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby.

W dniu rejestracji na egzamin należy mieć przy sobie:

- dowód osobisty lub paszport

- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Brak wymienionych dokumentów  spowoduje nie dopuszczenie do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci /-tki/ w dniu rejestracji otrzymują numer startowy oraz podpisują ubezpieczenie NW.

Kalendarium rekrutacji:

12 lipca 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

15-16-17 lipca 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1.
zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni
15 lipca poniedziałek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I
16 lipca wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - J, K, L, Ł, M, N, O, P,
17 lipca środa zakres nazwisk (pierwsza litera) -  R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

5. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 1-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

100 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Turystyki i Rekreacji

Specjalizacje

Do wyboru:

* Obsługa ruchu turystycznego
* Hotelarstwo
* Organizacja usług gastronomicznych w turystyce
* Projektowanie produktów turystycznych w regionie
* Organizacja imprez w turystyce i rekreacji
* Animator czasu wolnego
* Fitness nowoczesne formy gimnastyki
* Nordic walking
* Odnowa psychosomatyczna
* Marketing sportowy

Studia II stopnia

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, stacjonarne

Kierunek: turystyka i rekreacja

studia II stopnia stacjonarne

Czas trwania:

2 lata

Limit miejsc 2019/2020:

140

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 23 września 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Test pisemny (przykładowe testy wiedzy)

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Egzamin z wiedzy ogólnej:

TAK

Egzamin opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Egzamin odbędzie się 6 września 2019 r. o godz. 12.00 w AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34.

Zbiórka kandydatów o godz. 11.45 na dziedzińcu głównym AWF. Kandydat zobowiązany jest posiadać: dowód osobisty lub paszport, długopis.

Kalendarium rekrutacji:

6 września 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

10-11 września 2019 r. w godz. 9.00-12.00 w Gmachu Głównym SG-1,  zgodnie z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni:
10 września wtorek zakres nazwisk (pierwsza litera) - A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K,
11 września środa zakres nazwisk (pierwsza litera) - L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, V, W, Z, Ź, Ż

Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie zgodnym z określonym zakresem liter alfabetu dla poszczególnych dni wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

6. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

7. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają ELS nie wnoszą opłaty.

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 2-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat:

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Turystyki i Rekreacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020, niestacjonarne

Kierunek: turystyka i rekreacja

studia II stopnia niestacjonarne

Czas trwania:

2 lata

System Elektronicznej Rekrutacji - SER:

Od 16 kwietnia do 23 września 2019 r.

https://rekrutacja.awf.edu.pl/default.aspx

Zasady postępowania kwalifikacyjnego:

Test pisemny

Egzamin sprawnościowy:

NIE

Egzamin z wiedzy ogólnej:

TAK

Egzamin opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

Kalendarium rekrutacji:

24 września 2019 r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/kalendarium-rekrutacji

Termin składania dokumentów:

26 września 2019 r. w Gmachu Głównym pok. 64. godz. 9.00  Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję oznacza rezygnację z podjęcia studiów

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są, w terminie wyznaczonym przez wydziałową komisję, do złożenia osobiście następujących dokumentów:

Lista dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez SER (System Elektronicznej Rekrutacji).

2. Podanie o wydanie ELS - Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wygenerowane przez SER (zdjęcie do ELS – wymagania techniczne).

3. Ksero dyplomu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

4. Ksero suplementu, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

5. Ksero świadectwa dojrzałości, oryginał dokumentu do okazania w trakcie składania dokumentów.

6. Jedna kolorowa aktualna fotografia kandydata,  zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu  dowodów osobistych i paszportów (podpisana na odwrocie).

7. Dowód opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 zł) Kandydaci, którzy byli studentami AWF Warszawa i posiadają  ELS nie wnoszą opłaty.

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  na studiach - wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Uwagi ogólne:

Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o dostarczenie dokumentów w białej teczce. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty.

Teczki prosimy opisywać według wzoru 2-etykieta 2019

Statystyki z poprzednich lat

progi punktowe

Regulamin i zasady przyjęć:

http://www.awf.edu.pl/kandydat/informacje-dla-kandydatow/regulamin-i-zasady-przyjec

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Kierunek prowadzi:

Wydział Turystyki i Rekreacji

Specjalizacje

Do wyboru:

* Trener osobisty (personalny)
* Kinezygerontoprofilaktyka (rekreacja osób starszych)
* Menadżer rekreacji
* Menadżer turystyki
* Trener czasu wolnego

Opis Kierunku

Kierunek Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to miejsce dla ludzi, którzy chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej w swoim życiu zawodowym. Ale czy to ma przyszłość? Czy znajdziecie pracę? Rynek turystyczny na świecie rośnie w zawrotnym tempie stwarzając charakterystyczną niszę dla studentów, którzy przez swoje wykształcenie zdobywają niepodważalną szansę na zatrudnienie w branży nie tylko w kraju. Turystyka tworzy 284 mln. miejsc pracy na świecie, a ponad 9% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na stanowiskach bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych.  Z raportu „The European Health & Fitness Market 2015" wynika, że w przypadku branży rekreacyjnej Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Co rok liczba klientów klubów fitness rośnie o 20%, a w 2025 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 mln. (raport organizacji Europe Active i firmy Deloitte, 2016).
Na Wydziale Turystyki i Rekreacji spotkacie się z wykwalifikowaną kadrą, która łączy pracę naukowo-dydaktyczną z własnym doświadczeniem praktycznym i wymaganiami pracodawców. Dlatego podczas studiów zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego wyciągania wniosków.
Wydział Turystyki i Rekreacji współpracuje z firmami branży turystyczno-rekreacyjnej. Jedną z nich jest Mrs. Sporty - sieć klubów fitness posiadająca lokalizację w ponad 500 miejscach w 7 krajach Europy. Ponadto nasz Wydział może pochwalić się współpracą z Przedsiębiorstwem Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, hotelem Radisson Blu w Warszawie, Polską Organizacją Turystyczną, hotelem Le Regina w Warszawie, Centrum Szkoleniowo - konferencyjnym Kormoran w Mierkach i wielu innymi.
Rozbudowana oferta edukacyjna, zajęcia terenowe pozwalające rozwijać umiejętności praktyczne, baza sportowo-dydaktyczna gwarantują wysoki standard nauczania i atrakcyjną formułę prowadzonych zajęć.
Przyjdź do nas a kolejne pięć lat Twojego życia upłyną nie tylko na zdobywaniu wielu umiejętności i potrzebnej wiedzy ale również wśród wspaniałych osób, które będą dzieliły Twoje marzenia i zainteresowania.

Tematyka studiów

W programie kierunku znajdują się przedmioty ogólne (Ekonomia, Zarządzanie, Filozofia, Ekologia, informatyka, itp) oraz przedmioty kierunkowe (Metodyka rekreacji, Teoria i metodyka turystyki, Krajoznawstwo, Obsługa Ruchu Turystycznego, Teoria i metodyka treningu zdrowotnego, itp) . Student ma możliwość pracy w firmach działających w branży turystycznej lub rekreacyjnej podczas obowiązkowych praktyk studenckich.  Dzięki wszechstronnym zajęciom zdobywa możliwość pracy na różnych stanowiskach w branży turystycznej i rekreacyjnej. Dodatkowo nasi Studenci biorą udział w obozach letnich i zimowych. Obozy te są doskonale oceniane przez naszych absolwentów i wspominane długo po ukończeniu studiów. Chociaż kandydaci na kierunek Turystyka i Rekreacja nie muszą wykazywać się nadzwyczajną sprawnością fizyczną, w trakcie studiów mają możliwość zdobycia umiejętności z zakresu pływania, jazdy na nartach czy snowboardzie, gier zespołowych, tańców ludowych i nowoczesnych oraz wielu innych dyscyplin.

Możliwości zatrudnienia

*Hotele, pensjonaty, domy wczasowe
*Biura podróży
*Lotniska, firmy transportowe
*Ośrodki Sportu i Rekreacji
*Kluby fitness, Ośrodki wellness&SPA
*Aplikacje o tematyce turystycznej (Airbnb, Interhome, Booking, Tripadvisor)
*Jednostki Samorządu Terytorialnego
*Prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu rekreacji lub turystyki