Plan konferencji naukowych na rok 2017

Plan konferencji naukowych na rok 2017

Lp.

Nazwa konferencji

Termin

Miejsce

Organizator

Kierownik konferencji

Osoba odpowiedzialna

1.

Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Aspekty społeczne.

31.01.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki,

Dr Piotr Majdak

p.majdak@wp.pl

2.

Seminarium Zakładów Jednoimiennych „BIOMECHANIKA-KINEZJOLOGIA".

16.03.2017

AWF Warszawa/ WR

WR / Katedra Nauk Przyrodniczych

Prof. dr hab. Andrzej Wit

22 864 20 92

andrzej.wit@awf.edu.pl

3.

VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Forum Praktyków – SKOLIOZY.

17.03.2017

AWF Warszawa/

AULA

WR / Katedra Fizjoterapii

Mgr Katarzyna Guzek

guzek.kasia@gmail.com

4.

Nowe trendy i zjawiska

w turystyce.

Rozwój zrównoważony.

28.03.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki,

Dr Piotr Majdak

p.majdak@wp.pl

5.

Współczesne oblicza rekreacji ruchowej.

23.05.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Rekreacji

Dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska

jolantamogilalisowska@wp.pl

6.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Myśl Rehabilitacyjna

Prof. Andrzeja Seyfrieda".

26-27.05.2017

AWF Warszawa/

AULA

WR / Katedra Fizjoterapii

Doc. dr Paweł Targosiński

pawel.targosiński@awf.edu.pl

wew. 529

7.

Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Przestrzeń.

30.05.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki,

Dr Piotr Majdak

p.majdak@wp.pl

8.

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych.

2.06.2017

AWF Warszawa

AWF Warszawa WWF

Dr hab. Jan Gajewski

jan.gajewski@awf.edu.pl

Wew. 322

9.

VII konferencja PTNS pt."Sport i nauki społeczne – aplikacje praktyczne".

1-3.09.2017

AWF Warszawa

WWF / Katedra Nauk Humanistycznych     i Społecznych

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

jerzy.kosiewicz@awf.edu.pl

22 834 22 18

10.

XXI Międzynarodowy Kongres „Sport olimpijski i sport dla wszystkich".

14-16.09.2017

AWF Warszawa, Centrum Olimpijskie

AWF Warszawa/

PKOl

Dr hab. Michał Lenartowicz

michal.lenartowicz@awf.edu.pl

wew. 346

11.

IV Krajowa Konferencja Naukowa pt. „Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym".

15-16.09.2017

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe w Zamku Biskupim

w Janowie Podlaskim

WWFiS / Katedra Nauk Przyrodniczych;

Wydział Nauk

o Zdrowiu / Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

w Siedlcach;

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej / UMCS Lublin

Dr hab. Jan Czeczelewski

jan.czeczelewski@awf-bp.edu.pl

12.

Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie - interdyscyplinarna opieka nad rodziną.

29.09.2017

AWF Warszawa

WR, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego /

Medicover Sp. z o.o

Dr n.med. Małgorzata Wojciechowska

malgorzata.wojciechowska@awf.edu.pl

wew. 426

13.

Golgota Wschodu – współczesne wyzwania turystyki historyczno-patriotycznej.

07.11.2017

Muzeum Katyńskie,

Klub Oficerski Cytadela

WTiR

MON – Muzeum Katyńskie

Dr Jacek Oleksiejuk

wew. 361

14.

Społeczno-Edukacyjne oblicza współczesnego sportu

i olimpizmu.

16-17.11.2017

Centrum Olimpijskie

WWF, Zakład Pedagogiki i Psychologii, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej"

Prof. dr hab. Jerzy Nowocień

jerzy.nowocien@awf.edu.pl

wew. 537

15.

VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.

25.11.2017

AWF Warszawa/

Hala Gier

WR / Katedra Fizjoterapii

Dr Piotr Czyżewski

panpiotr@o2.pl

16.

Nowe trendy i zjawiska

w turystyce. Innowacje.

28.11.2017

AWF Warszawa/

WTiR

WTiR / Katedra Turystyki

Dr Piotr Majdak

p.majdak@wp.pl

17.

Zarządzanie turystyką

w społeczeństwie informatycznym.

30.11-1.12.2017

Hotel Holiday Park, Warszawa

WTiR / Katedra Zarządzania

i Ekonomii

Dr Jacek Oleksiejuk

wew. 361

18.

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków – Pediatria „Wczesna Diagnostyka Zaburzeń Rozwojowych.

01.12.2017

AWF Warszawa/ AULA

WR

Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej

Dr Judit Lencse-Mucha

juditlencse@gmail.com

19.

Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji.

7-8.12.2017

AWF Warszawa

WWF / Katedra Nauk Biomedycznych

Prof. dr hab. Czesław Urbanik

wew. 271