VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie


„Sport i turystyka w świetle nauk społecznych: 

historia, stan obecny i wyzwania"

1 - 3 września 2017 r.

Miejsce konferencji: AWF Warszawa

Konferencja będzie spotkaniem naukowym przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się kulturą fizyczną, sportem, turystyką i rekreacją. Odbędzie się ona pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie.

Patronat Honorowy

Jego Magnificencja Rektor AWF Warszawa dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF

Członkowie Honorowi                                                     

Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

Prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk

Prof. dr hab. Józef Lipiec

Prof. dr hab. Kazimierz Obodyński (1941 - 2015) 

Organizatorzy

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zakład Filozofii i Socjologii

Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

Prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński

Dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski

Dr hab. prof. AWF Halina Zdebska-Biziewska

Dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy

Dr Anna Bochenek

Dr Jerzy Chełmecki

Dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak

Dr hab. prof. AWF Tomasz Michaluk

Dr hab. Tomasz Sahaj

Dr hab. Maria Zowisło

 

Cel konferencji i jej założenia

 Celem VII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie jest prezentacja bieżących wyników badań dotyczących kultury fizycznej, a w szczególności sportu, turystyki i rekreacji ruchowej. Owe formy aktywności kulturowej pełniły, pełnią i będą pełnić istotną rolę w życiu jednostek i społeczeństwa. 

Przedmiotem obrad Konferencji jest ukazanie dorobku poszczególnych dziedzin i dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Prezentować go będą  pracownicy naukowi i doktoranci z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Odnosi się to głównie do przedstawicieli filozofii, historii, pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, prawa, organizacji i zarządzania oraz do osób związanych z teorią i praktyką turystyki i rekreacji.

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Zakres tematyczny konferencji

            Nawiązując do założeń Konferencji proponujemy następujące grupy tematyczne:

1. Filozofia wobec sportu i innych form uczestnictwa w kulturze fizycznej

2. Teoretyczne i empiryczne perspektywy socjologii sportu

3. Psychologiczne uwarunkowania kultury fizycznej, sportu i olimpizmu

4. Pedagogika wobec wyzwań współczesnego sportu

5. Historyczne i współczesne oblicza kultury fizycznej, sportu i olimpizmu

6. Społeczne podstawy współzawodnictwa sportowego

7. Społeczne podłoże organizacji i zarządzania kulturą fizyczną i turystyką

8. Historyczne i współczesne przejawy turystyki

9. Relacje interkulturowe w turystyce w perspektywie nauk społecznych

10. Usportowione formy turystyki i rekreacji w świetle potrzeb i wartości społecznych

11. Open papers

Informacje organizacyjne

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć tytuł referatu oraz streszczenie w języku polskim (nie więcej niż 1800 znaków) w terminie do 20 lipca 2017 r.:

- pocztą elektroniczną (koniecznie na dwa adresy): 

natalia.organista@gmail.com

jerzy.kosiewicz@awf.edu.pl

- lub na poniższy adres pocztowy:

Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz

Zakład Filozofii i Socjologii

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł i obejmuje między innymi: udział w obradach wraz z obiadami, kolacjami (w tym koszty uroczystej kolacji), publikację tekstu oraz kopię recenzowanej monografii.

Planujemy w związku z tym wydanie pracy zbiorowej w języku polskim. Monografia będzie opublikowana w grudniu 2017 r. Prosimy o przesłanie gotowych tekstów do 15 września 2017 r.

Wytyczne do publikacji zostaną przedstawione w  kolejnym komunikacie.

Wpłaty konferencyjne powinny nastąpić w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Numer konta bankowego: 79 1090 1014 0000 0001 1147 8283

Możliwość zakwaterowania:

Dom Studencki Męski AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34:

pokój 1-osobowy – 95 zł/doba,

miejsce w pokoju 2-osobowym – 85 zł/doba

Kontakt: tel. (22) 835 13 06; e-mail: wieslawa.balerzak@awf.edu.pl

Komitet Organizacyjny

Dr Natalia Organista – Przewodnicząca (e-mail: natalia.organista@gmail.com)
Dr Aleksandra Samełko
Dr Michał Jasny
Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz – Z-ca Przewodniczącej (e-mail: jerzy.kosiewicz@awf.edu.pl)

             

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr Natalia Organista
Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie
Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz