Plan konferencji naukowych na rok 2018

Lp.
Nazwa konferencji
Termin
Miejsce
Organizator
Kierownik konferencji
Osoba odpowiedzialna
1.
IX Konferencja Naukowo-szkoleniowa „Forum praktyków – Skoliozy” – Wady postawy
16.03.2018
AWF Warszawa/ AULA
WR / Katedra Fizjoterapii
mgr Katarzyna Guzek
forumpraktykow-skoliozy@awf.edu.pl
2.
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda”.
18-19.05.2018
AWF Warszawa/
AULA
WR / Katedra Fizjoterapii
doc. dr Paweł Targosiński
pawel.targosinski@awf.edu.pl
3.
XII Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa „Nie zamykajcie się w halach sportowych”. Edukacja plenerowa – szansą na podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego we współczesnej szkole.
25.05.2018
Filia AWF w Białej Podlaskiej
WWFiS / Katedra Teorii i Praktyki Sportu;
WTiZ;
Litvijas Sporta Pedagogijas Akdemija w Rydze
dr Anna Bodasińska
anna.bodasinska@awf-bp.edu.pl
4.
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”.
08.06.2018
AWF Warszawa/
AULA, sale seminaryjne
WR
dr hab. Izabela Rutkowska
izarutkowska7@tlen.pl
5.IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych".12-14.09.2018Filia AWF w Białej PodlaskiejWWFiS / Katerda WF i Zakład Pływania
dr Maria Bilska
maria.bilska@wp.pl
mgr Bartłomiej Karglewicz
bestswimming@interia.pl
6.
Seminarium „Joga i relaksacja w terapii”.
22.09.2018
AWF Warszawa/
Sale gimnastyczne, pawilon sportów walki
WR / Katedra Nauk Przyrodniczych
dr Ida Wiszomirska
ida.wiszomirska@awf.edu.pl
7.
IV konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie – człowiek w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności.
28.09.2018
AWF Warszawa/
AULA
WR / Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
malgorzata.wojciechowska@awf.edu.pl
8.
XVII Warsztaty Antropologiczne im. Janusza Charzewskiego „Mineralizacja tkanki kostnej i jej uwarunkowania w różnych etapach ontogenezy”.
07.12.2018
AWF Warszawa / AULA
WWF / Katedra Nauk Biologicznych
dr Monika Łopuszańska-Dawid
mld@awf.edu.pl
9.
II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa "Forum Praktyków Pediatria". Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - podejście interdyscyplinarne.
14.12.2018
AWF Warszawa / AULA
WR / Katedra Rehabilitacji
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka