Plan konferencji naukowych na rok 2019

PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na 2019 rok

 
Lp.
Nazwa konferencji
Termin
Miejsce
Organizator
Kierownik konferencji
Osoba odpowiedzialna
1.
X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Forum praktyków – Skoliozy”,
Fizjoterapia w leczeniu operacyjnym.
15.03.2019
AWF Warszawa/ AULA
WR / Katedra Fizjoterapii
mgr Katarzyna Guzek
guzek.kasia@gmail.com
2.
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl rehabilitacyjna prof. Andrzeja Seyfrieda”.
Bark – następstwo ewolucji.
17-18.05.2019
AWF Warszawa/
AULA
WR / Katedra Fizjoterapii
doc. dr Paweł Targosiński
pawel.targosinski@awf.edu.pl
3.
V konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rozwój pielęgniarstwa w Polsce i na świecie – współczesne pielęgniarstwo w nauce i praktyce”.
27.09.2019
AWF Warszawa/
Sw. 4, sala 56
WR / Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
dr n. med. Małgorzata Wojciechowska
malgorzata.wojciechowska@awf.edu.pl
4.
III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Forum Praktyków – Pediatria” Techniki manualne wykorzystywane w procesie fizjoterapii dzieci i młodzieży.
15.11.2019
AWF Warszawa/
AULA
WR / Katedra Rehabilitacji
dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka
grazynakuzmicka@tlen.pl
5.
VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów.
16.11.2019
AWF Warszawa/
Hala Gier
WR
dr Piotr Czyżewski
panpiotr@o2.pl
6.
Nowe trendy i zjawiska w turystyce. Czas wolny. Konteksty teoretyczne – percepcja – programowanie.
22.11.2019
AWF Warszawa
Sala konferencyjna WTiR
WTiR / Katedra Turystyki
dr Piotr Majdak
p.majdak@awf.edu.pl
7.
Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji.
5-6.12.2019
AWF Warszawa/
Sale wykładowe
WWF / Katedra Nauk Biomedycznych
prof. dr hab. Czesław Urbanik
czeslaw.urbanik@awf.edu.pl