Plan konferencji naukowych na rok 2013

PLAN KONFERENCJI NAUKOWYCH AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA 2013 ROK

Konferencje międzynarodowe

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Myśl rehabilitacyjna profesora Andrzeja Seyfrieda" - Aktualne kierunki terapii narządu ruchu – intuicja czy evidence-based medicine 24-25 maja AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji, Katedra Fizjoterapii AWF Warszawa,
INS
Prof. dr hab.
Andrzej Kosmol
2. AIESEP 2013 Physical Education and Sport: Challenging and Future 4-7 lipca Centrum Nauki Kopernik, PKOl AWF Warszawa, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie Dr hab. Michał Lenartowicz,
Prof. dr hab.
Zbigniew Dziubiński
3. Międzynarodowa konferencja naukowa "Aktywizacja osób z niepełnosprawnością" 19-20
września
WWFiS
Biała Podlaska
Katedra Fizjoprofilaktyki, WWFiS AWF Warszawa Dr Maciej Płaszewski,
Dr hab. prof. AWF
Elżbieta Rutkowska
4. V Conference International Society for the Social Sciences of Sport (Międzynarodowe
Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie)
26-29 września Fernando Pessoa University
in Porto
Międzynarodowe Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie,
Zakład Filozofii i Socjologii AWF Warszawa
Prof. dr hab.
Jerzy Kosiewicz
5. 6th International Scientific Conference „Modern methods of motor learning in physical education, motor rehabilitation and sport" 28-30
września
WWFiS
Biała Podlaska
Katedra Teorii i Praktyki Sportu WWFiS AWF Warszawa Dr hab. prof. AWF
Jerzy Sadowski,      
Dr Tomasz Niźnikowski

Konferencja z udziałem gości zagranicznych

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. III Międzynarodowa Konferencja  „Teoria i Praktyka Adaptowanej Aktywności Fizycznej" 25-26 września OSW Olsztyn AWF Warszawa, OSW, PTNAAF Prof. dr hab.
Andrzej Kosmol
2. Przeobrażenia współczesnego wychowania fizycznego – sport szkolny  21-22 listopada Centrum Olimpijskie PKOl,
AWF Warszawa
KTWFiP
AWF Warszawa,  PKOl, PAOl,
Fundacja ,,Centrum Edukacji Olimpijskiej"
Dr hab. prof. AWF
Jerzy Nowocień
3. VII Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji 5-6 grudnia AWF Warszawa Katedra Anatomii
i Biomechaniki AWF Warszawa, Polskie Towarzystwo Biomechaniki
Prof. dr hab.
Czesław Urbanik

Konferencje krajowe

L.p. Nazwa konferencji Termin Miejsce Organizator Osoba odpowiedzialna
1. FORUM PRAKTYKÓW - Skoliozy 15 lub 22 marca AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji – Katedra Fizjoterapii AWF Warszawa,
INS
Prof. dr hab. n. med.
Marek Kowalczyk
2. Warsztaty metodyczne „Edukacja dla bezpieczeństwa" 20 kwietnia WWFiS
Biała Podlaska
Zakład Pływania
i Ratownictwa Wodnego WWFiS AWF Warszawa
Dr Piotr Siłakiewicz
3. DZIEŃ KOSMETOLOGII 11 maja WWFiS
Biała Podlaska
Zakład Kosmetologii, WWFiS AWF Warszawa Prof. dr hab. Maciej Jóźwik
4. Nordic Walking na różnych etapach edukacji szkolnej 11-12 maja WWFiS
Biała Podlaska
Zakład Rekreacji, Zakład Korektywy, Departament of Outdoor Sports and Recreation Latvian Academy of Sport Education Dr Krzysztof Piech,       
Dr Małgorzata Lichota
5. VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów 17 maja AWF Warszawa Studenci I roku studiów doktoranckich
AWF Warszawa
Mgr Dagmara Fiszer
6. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych oraz IV Olimpiada Młodych Fizjoterapeutów 7-8 czerwca AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa, Europejskie Stowarzyszenie Młodych Fizjoterapeutów (YEAP) Dr hab. prof. AWF
Bartosz Molik,
Mgr Cezary Sławuszewski
7. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego 20 września AWF Warszawa MSCDN, Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego AWF Warszawa Dr Renata Czarniecka
8. II Krajowa Konferencja Naukowa „Żywienie, aktywność fizyczna, promocja zdrowia – w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym" 13 - 14 września WWFiS
Biała Podlaska
Collegium MAZOVIA, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, WWFiS AWF Warszawa Dr hab. prof. AWF
Jan Czeczelewski
9. II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Forum Praktyków - Skoliozy 27 września AWF Warszawa Katedra Fizjoterapii, AWF Warszawa Wydział Rehabilitacji Prof. dr hab. med. Marek W. Kowalczyk
10. III Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie Wrzesień AWF w Poznaniu Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie; Zakład Filozofii
i Socjologii
AWF Warszawa
Prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
11. Konferencja Krajowa „IX Jesienne Dni Fizjoterapii" 5 - 6 października WWFiS
Biała Podlaska
Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Lubelski, WWFiS AWF Warszawa Dr Maciej Płaszewski,
Mgr Renata Kopytiuk,
Mgr Marta Jarocka
12. „Kultura fizyczna a zróżnicowanie
i nierówności społeczne"
19 października Warszawa, Dom Rekolekcyjno-Formacyjny AWF Warszawa,
SALOS RP
Dr hab. prof. AWF
Zbigniew Dziubiński
13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Współczesna Rehabilitacja Seksualna" Grudzień AWF Warszawa Pracownia Psychoterapii
i Rehabilitacji Seksualnej, WR AWF Warszawa
Dr hab. n med. prof. AWF Zbigniew Lew-Starowicz