Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu


XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 16-17.11.2017

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Polski Komitet Olimpijski

Polska Akademia Olimpijska

Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

mają zaszczyt zaprosić na

XIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu:

"Wychowanie fizyczne przez sport w rodzinie i grupach społecznych"

pod patronatem

Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa PAOl prof. dr. hab. Józefa Lipca,

Rektora AWF dr. hab. Andrzeja Mastalerza prof. AWF,

Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasza Menciny,

z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Miejsce: Centrum Olimpijskie PKOl, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa

Termin konferencji: 16 - 17 listopada 2017 r.

Kontakt:

Zakład Pedagogiki i Psychologii, AWF w Warszawie

tel. (22) 834 04 31 wew. 531 lub tel. bezp. (22) 834 10 97

e-mail: pedagogika@awf.edu.pl

Komunikat nr 1

Karta zgłoszenia

Program

Podsumowanie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej


XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 17-18.11.2016

Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Polski Komitet Olimpijski

Polska Akademia Olimpijska

Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej"

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

mają zaszczyt zaprosić

na

XII Ogólnopolską Konferencję Naukową

Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu

Sport i olimpizm w edukacji dzieci i młodzieży

– polskie tradycje i nowoczesne tendencje

pod patronatem

Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego, Prezesa PAOl prof. dr. hab. Józefa Lipca,

Rektora AWF dr. hab. Andrzeja Mastalerza prof. AWF, Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasza Menciny,

z udziałem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Miejsce, termin: Centrum Olimpijskie PKOl, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 17-18 listopada 2016 r.

Kontakt:

Zakład Pedagogiki i Psychologii, AWF w Warszawie

tel. (22) 834 04 31 wew. 531 lub tel. bezp. (22) 834 10 97

e-mail: pedagogika@awf.edu.pl

Program

Zapraszamy do fotogalerii


XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 19-20.11.2015

Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska,

Fundacja ,,Centrum Edukacji Olimpijskiej",

Dzielnica Bielany Miasta Stołecznego Warszawy

organizują

XI Ogólnopolską Konferencję Naukową z udziałem gości zagranicznych

w cyklu Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu - 

Praktyczny i teoretyczny wymiar aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich.

Konferencja odbędzie się 19-20 listopada 2015 roku w Warszawie.

Tegoroczna Konferencja dedykowana jest Profesorowi dr. hab. Tadeuszowi Maszczakowi 

w 55-lecie pracy naukowo-dydaktycznej i 25-lecie nadania tytułu naukowego profesora.

HONOROWY PATRONAT:

Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki

Prezes PAOl prof. dr hab. Józef Lipiec

Rektor AWF w Warszawie dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Tomasz Mencina

MIEJSCE: 

Centrum Olimpijskie, Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, ul. Marymoncka 34

KONTAKT: 

Zakład Pedagogiki, AWF w Warszawie

tel. (22) 834 04 31 wew. 531 lub tel. bezp. (22) 834 10 97

pedagogika@awf.edu.pl

PROGRAM: pobierz

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wydarzenia.


X Ogólnopolska Konferencja Naukowa - 20-21.11.2014

W dniach 20-21.11.2014r. w Centrum Edukacji Olimpijskiej i w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. ,,Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji". Organizatorami Konferencji byli: Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polski Komitet Olimpijski, Polska Akademia Olimpijska, Fundacja ,,Centrum Edukacji Olimpijskiej" i Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Konferencja odbyła się w roku ważnych dla naszego środowiska jubileuszy:

-  w 85. rocznicę Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

-  w 95. rocznicę Polskiego Komitetu Olimpijskiego

- w 30. rocznicę Polskiej Akademii Olimpijskiej

Konferencja ma swoją historię i cieszy się zainteresowaniem środowiska naukowego i sportowego. Sport ukazano jako dobro społeczne i prawo człowieka wyrażające się zapewnieniem dostępu do niego wszystkim; dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i starym.

Dziesiąta konferencja naukowa skłania do przemyśleń, do spojrzenia w przeszłość, ale także do refleksji nad współczesnością i perspektywą jutra. W pierwszej kolejności nasuwają się myśli o cel i zasadność całego przedsięwzięcia. Żywiliśmy i nadal żywimy nadzieję na wzbogacenie nauk o kulturze fizycznej. Wyrażamy również nadzieję, że nasz wspólny dorobek może korzystnie wpływać na pożądane zmiany w oświacie, na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym także na kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów sportowych, instruktorów rekreacji fizycznej i fizjoterapeutów. Dążeniem naszym było i jest poszukiwanie wartości edukacyjnych w sporcie, olimpizmie i ruchu olimpijskim odpowiadającym tendencjom kulturowym oraz wyzwaniom społeczeństwa wiedzy.

Starano się przekazywać wartości uniwersalne w ruchu olimpijskim, który jest otwarty dla wszystkich ludzi. Jest on nie tylko źródłem wartości edukacyjnych , ale również drogą do dialogu społecznego i zrozumienia samego siebie w przestrzeni nowoczesnej kultury.

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

Dr hab. Jerzy Nowocień prof. AWF

Zapraszamy do fotogalerii