XXI Międzynarodowy Kongres "Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich" 2017/"Olympic Sport and Sport for All" XXI International Congress 2017

XXI Międzynarodowy Kongres „Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich"
14-16.09. 2017, Warszawa

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Uniwersytetów Kultury Fizycznej i Sportu (International Association oh Physical Education and Sport Universities) oraz Polskim Komitetem Olimpijskim organizuje XXI Międzynarodowy Kongres „Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich" ("Olympic Sport and Sport for All"), który odbędzie się w terminie 14-16.09.2017 w Warszawie.

Głównym celem działalności International Association of Physical Education and Sport Universities jest rozwój współpracy pomiędzy uczelniami kształcącymi trenerów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego dotyczącej dydaktyki, badań naukowych i praktyki sportowej. XXI Międzynarodowy Kongres „Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich" w Warszawie daje możliwość wymiany doświadczeń, myśli i poglądów dotyczących sportu olimpijskiego i sportu dla wszystkich między naukowcami ze Wschodu i Zachodu Europy.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia teorii i praktyki sportu wyczynowego, sportu rekreacyjnego zarówno w ich biomedycznym, jak i społecznym wymiarze. Organizatorzy przewidują sesje wystąpień ustnych i plakatowych. Oficjalnym językiem konferencyjnym jest język angielski. Prezentacje ustne są możliwe także w języku rosyjskim.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Rejestracja na konferencję rozpocznie się w styczniu 2017 roku.

Zapraszamy do udziału.

Szczegóły i rejestracja na stronie Kongresu

"Olympic Sport and Sport for All'" XXI International Congress
September 14-16, 2017, Warsaw, Poland

Organising institutions

The Józef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland http://www.awf.edu.pl
Polish Olympic Committee (www.olimpijski.pl)

In co-operation with: 

International Association of Universities of Physical Culture and Sport (http://iasuni.com)

Conference title

Olympic Sport and Sport for All

Main conference themes

1. Theory and practice of professional sport
2. Theory and practice of sport for all
3. Biomedical aspects of sport
4. Social aspects of sport

Forms of presentation: oral and poster presentations

Official conference language: English

Language of presentations: English and Russian

Venues

Olympic Center of Polish Olympic Committee
Internet site and outline of conference facilities
www.olimpijski.pl

The Józef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
http://www.awf.edu.pl