Komunikaty

Komunikat nr 28 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego z 26.04.2016

KOMUNIKAT NR 28

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie przedstawia skład rady wydziału na kadencję 2016-2020:

Adamczyk Jakub

Charzewska Jadwiga

Dziubiński Zbigniew

Gajewski Jan

Jankowski Krzysztof

Koperska Natalia – doktorantka

Kosiewicz Jerzy

Kruszewski Artur

Kruszewski Marek

Lenartowicz Michał

Lutosławska Grażyna

Mastalerz Andrzej

Maszczak Tadeusz

Mazurek Krzysztof

Mielniczuk Marcin

Nowocień Jerzy

Perkowski Krzysztof

Poliszczuk Dmytro

Sienkiewicz-Dianzenza Edyta

Słupczyński Bogusław

Sozański Henryk

Staniszewski Michał

Targosińska Beata

Tomaszewski Paweł

Urbanik Czesław

Zybko Przemysław

Żekanowski Cezary

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Andrzej Smoleń

Komunikat nr 27 WKW Wydziału Turystyki i Zdrowia z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 27

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: składu Rady Wydziału Turystyki  i  Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)  oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia  w Białej Podlaskiej przedstawia skład Rady Wydziału:

Aleksey Dmitriyev

Aliaksandr Rubakhau

Andrzej Dąbrowski

Andrzej Świeca

Anna Kulik 

Beata Tyszkiewicz–Gromisz 

Ema Halavach

Ewa Chabielska

Ewa Maksymiuk

Jan Blacha

Jerzy Mosiewicz

Joanna Machaj

Justyna Sacharuk 

Katarzyna Bartnicka

Katarzyna Bukowska

Katarzyna Kładź–Postolska 

Katarzyna Kuśmierczyk 

Krystyna Buchta

Krzysztof Wojciechowski

Lech Jaczynowski

Maciej Jóźwik

Maciej Płaszewski

Małgorzata Chalimoniuk

Małgorzata Skiert

Marek Żabka

Marta Jarocka 

Milena Dąbrowska

Natalia Brzozowska

Przemysław Kędra

Rafał Parnicki

Robert Charmas

Ryszard Polak

Wojciech Pawliczek

Wojciech Piasecki

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Zdrowia

w Białej Podlaskiej

dr Wojciech Hołub

Komunikat nr 26 WKW Wydziału Turystyki i Zdrowia z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 26

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru prodziekanów  Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)  oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia  w Białej Podlaskiej informuje, iż:

w wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcje prodziekanów Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016- 2020  wybrani  zostali:

dr  PRZEMYSŁAW  KĘDRA - prodziekan ds. studentów

dr  MAŁGORZATA  SKIERT - prodziekan ds. kształcenia

dr hab. prof. AWF MACIEJ  PŁASZEWSKI - prodziekan ds. nauki i rozwoju

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Zdrowia

w Białej Podlaskiej

dr Wojciech Hołub

Komunikat nr 25 WKW Wydziału Rehabilitacji z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 25

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Rehabilitacji w Warszawie przedstawia skład rady wydziału na kadencję 2016-2020:

Członkami Rady Wydziału Rehabilitacji w Warszawie zostali:

Barlak Marianna

Bednarczuk Grzegorz

Brzuszkiewicz-Kuźmicka Grażyna

Butkiewicz–Ostrowska Małgorzata

Czaprowski Dariusz

Czyżewski Piotr

Dudziński Krzysztof

Ilnicka Lidia

Kosińska Jadwiga

Kosmol Andrzej

Kowalczyk Marek

Krawczyk Maciej

Lew-Starowicz Zbigniew

Łukowicz Małgorzata

Marszałek Jolanta

Molik Bartosz

Morgulec-Adamowicz Natalia

Przyłuska-Fiszer Alicja

Ronikier Aleksander

Rutkowska Izabela

Skowroński Waldemar

Smolis-Bąk Edyta

Szczepkowski Marek

Targosiński Paweł

Truszczyńska Aleksandra

Trzaskoma Zbigniew

Wiszomirska Ida

Wit Andrzej

Wychowański Michał

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Marek Kowalczyk

Komunikat nr 24 WKW Wydziału Turystyki i Rekreacji z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 24

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie przedstawia skład rady wydziału na kadencję 2016-2020:

Członkami Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie zostali:

Guszkowska Monika

Klawender Jacek

Kowalewski Marian

Kozdroń Ewa

Majchrzak-Jaszczyk Anetta 

Mogiła-Lisowska Jolanta

Oleksiejuk Jacek

Pawlikowska-Piechotka Anna

Piekarski Stanisław

Skwarska Ilona

Szeligiewicz Wojciech

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Rekreacji

dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz

Komunikat nr 23 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 23

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: składu Rady Wydziału Wychowania  Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej przedstawia skład rady wydziału na kadencję 2016-2020:

Grupa A

 1. Cieśliński Ryszard
 2. Czaplicki Adam
 3. Czeczelewski Jan
 4. Górniak Krystyna
 5. Huk-Wieliczuk Elżbieta
 6. Klusiewicz Andrzej
 7. Kuniszyk-Jóźkowiak Wiesława
 8. Ljach Włodzimierz
 9. Makaruk Hubert
 10. Niźnikowski Tomasz
 11. Opaszowski Benedykt
 12. Popławska Helena
 13. Sadowski Jerzy
 14. Wilczewski Adam
 15. Żukowski Ryszard

Grupa B

 1. Bodasińska Anna
 2. Chaliburda Ireneusz
 3. Chmielewski Kazimierz
 4. Różański Paweł
 5. Turosz Anna
 6. Zieliński Janusz

Grupa C

 1. Maksymiuk Barbara
 2. Nowowiejska Anna

Grupa D

 1. Galińska Emilia
 2. Kopania Adrianna
 3. Kwiatkowska Marta
 4. Pachnik Kamil
 5. Prażewska Kinga
 6. Zając Monika

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

w Białej Podlaskiej

dr Kazimierz Chmielewski

Komunikat nr 22 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 22

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru prodziekanów Wydziału Wychowania  Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcje prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016 – 2020 wybrani zostali:

1. dr ANNA BODASIŃSKA - prodziekan ds. rozwoju

2. dr hab. prof. AWF TOMASZ NIŹNIKOWSKI - prodziekan ds. studiów o profilu ogólnoakademickim

3. dr JANUSZ ZIELIŃSKI - prodziekan ds. studiów o profilu praktycznym 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

w Białej Podlaskiej

dr Kazimierz Chmielewski

Komunikat nr 21 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 21

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stwierdza, że:

1. na funkcję prodziekana ds. Studenckich i Sportu Akademickiego został wybrany dr Przemysław Zybko

2. na funkcję prodziekana ds. Studiów została wybrana dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza

3. na funkcję prodziekana ds. Organizacji i Kadr został wybrany dr hab. Krzysztof Jankowski

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Andrzej Smoleń

Komunikat nr 20 WKW Wydziału Turystyki i Rekreacji z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 20

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stwierdza, że:

1. na funkcję prodziekana ds. studenckich został wybrany dr Jacek Klawender

2. na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych została wybrana dr Anetta Majchrzak-Jaszczyk

3. na funkcję prodziekana ds. naukowych został wybrany dr Jacek Oleksiejuk

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Rekreacji

dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz

Komunikat nr 19 WKW Wydziału Rehabilitacji z 21.04.2016

KOMUNIKAT NR 19

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stwierdza, że:

1. na funkcję prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych został wybrany doc. dr Paweł Targosiński

2. na funkcję prodziekana ds. rozwoju została wybrana dr Ida Wiszomirska

3. na funkcję prodziekana ds. nauki została wybrana dr hab. Izabela Rutkowska prof. AWF

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Marek Kowalczyk

Komunikat nr 18 WKW Wydziału Turystyki i Zdrowia z 15.04.2016

KOMUNIKAT NR 18

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na stanowiska prodziekanów Wydziału Turystyki i Zdrowia  w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 66 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia  w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

Deklarację woli kandydowania na stanowiska prodziekanów Wydziału Turystyki i Zdrowia  w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020 zgłosili:

dr  Przemysław Kędra prodziekan ds. studentów

dr  Małgorzata Skiert prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Maciej Płaszewski prodziekan ds. nauki i rozwoju

§ 2

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszeni Kandydaci na stanowiska prodziekanów Wydziału TiZ spełniają wszystkie wymogi prawne.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Zdrowia

w Białej Podlaskiej

dr Wojciech Hołub

Komunikat nr 17 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego z 15.04.2016

KOMUNIKAT NR 17

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na prodziekana Wydziału  Wychowania Fizycznego  Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie informuje, iż:

§ 1

Deklaracje woli kandydowania na funkcje prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 zgłosiło czterech kandydatów:

dr Przemysław Zybko prodziekan ds. studenckich i sportu akademickiego

dr Edyta Sienkiewicz-Dianzenza prodziekan ds. studiów

dr hab. prof. AWF Marek Kruszewski prodziekan ds. rozwoju

dr hab. Krzysztof Jankowski prodziekan ds. organizacji i kadr

§ 2

Komisja na posiedzeniu stwierdziła, iż zgłoszeni Kandydaci na funkcje prodziekanów spełniają wszystkie wymogi prawne. Mając to na uwadze postanowiła umieścić wyżej wymienionych na liście kandydatów na prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Andrzej Smoleń

Komunikat nr 16 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu z 14.04.2016

KOMUNIKAT NR 16

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie:  ogłoszenia listy kandydatów na stanowiska prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 66 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

Deklarację woli kandydowania na stanowiska prodziekanów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020 zgłosili:

dr Anna Bodasińska prodziekan ds. rozwoju

dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski prodziekan ds. studiów o profilu ogólnoakademickim

dr Janusz Zieliński prodziekan ds. studiów o profilu praktycznym

§ 2

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszeni Kandydaci na stanowiska prodziekanów Wydziału WFiS spełniają wszystkie wymogi prawne.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

w Białej Podlaskiej

dr Kazimierz Chmielewski

Komunikat nr 15 WKW Wydziału Rehabilitacji z 14.04.2016

KOMUNIKAT NR 15

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na prodziekana Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Rehabilitacji w Warszawie informuje, iż:

§ 1

Deklaracje woli kandydowania na funkcje prodziekanów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 zgłosiło trzech kandydatów:

doc. dr  Paweł Targosiński prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych

dr Ida Wiszomirska prodziekan ds. rozwoju

dr hab. Izabela Rutkowska prof. AWF prodziekan ds. nauki

§ 2

Komisja na posiedzeniu stwierdziła, iż zgłoszeni Kandydaci na funkcje prodziekanów spełniają wszystkie wymogi prawne. Mając to na uwadze postanowiła umieścić wyżej wymienionych na liście kandydatów na prodziekanów Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Marek Kowalczyk

Komunikat nr 14 WKW Wydziału Turystyki i Rekreacji z 13.04.2016

KOMUNIKAT NR 14

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji informuje, deklaracje woli kandydowania na członka Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie na kadencję 2016-2020 złożyli:

Grupa B – pozostali nauczyciele akademiccy

BUTSCHER AGNIESZKA

GAŁĄZKA MAŁGORZATA

KALECIŃSKA JOANNA

KLAWENDER JACEK

KRYNICKI BARTŁOMIEJ

ŁUCZAK MACIEJ

MAJDAK PIOTR

MARUSZYŃSKA INGA

MATUSIAK JANUSZ

MAZURKIEWICZ-PIZŁO ANNA

MOSZ JAKUB

OLEKSIEJUK JACEK

Grupa C - inni pracownicy

RADZICKA – LEWANDOWSKA KAROLINA

SKWARSKA ILONA

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Rekreacji

dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz

Komunikat nr 13 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego z 13.04.2016

KOMUNIKAT NR 13

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego informuje, deklaracje woli kandydowania na członka Rady Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020 złożyli:

Grupa B – pozostali nauczyciele akademiccy

DERBICH JOLANTA

KRUSZEWSKI ARTUR

KUK ANNA

MIELNICZUK MARCIN

PIĄTKOWSKA MONIKA

POPIELUCH ANETA

SIENKIEWICZ-DIANZENZA EDYTA

SIEWIERSKI MARCIN

SŁUPCZYŃSKI BOGUSŁAW

STANISZEWSKI MICHAŁ

ŚLEDZIEWSKI DARIUSZ

TOMASZEWSKI PAWEŁ

WAŁOWSKI KAROL

ZYBKO PRZEMYSŁAW

Grupa C – inni pracownicy

TARGOSIŃSKA BEATA

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Andrzej Smoleń

Komunikat nr 12 WKW Wydziału Rehabilitacji z 13.04.2016

KOMUNIKAT NR 12

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Rehabilitacji informuje, deklaracje woli kandydowania na członka Rady Wydziału Rehabilitacji w Warszawie na kadencję 2016-2020 złożyli:

Grupa B – pozostali nauczyciele akademiccy

ANTOS ELŻBIETA

BEDNARCZUK GRZEGORZ

BRZUSZKIEWICZ – KUŹMICKA GRAŻYNA

CZYŻEWSKI PIOTR

DUDZIŃSKI KRZYSZTOF

MARSZAŁEK JOLANTA

SKOWROŃSKI WALDEMAR

TARGOSIŃSKI PAWEŁ

WISZOMIRSKA IDA

Grupa C - inni pracownicy

BUTKIEWICZ – OSTROWSKA MAŁGORZATA

KASPERSKA AGNIESZKA

KOSIŃSKA JADWIGA

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Marek Kowalczyk

Komunikat nr 11 WKW Wydziału Turystyki i Rekreacji z 13.04.2016

KOMUNIKAT NR 11

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału  Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie informuje, iż:

§ 1

Deklaracje woli kandydowania na stanowisko prodziekanów Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 zgłosiło trzech kandydatów:

Prodziekan ds. studenckich dr Jacek Klawender

Prodziekan ds. dydaktycznych dr Anetta Majchrzak-Jaszczyk

Prodziekan ds. naukowych dr Jacek Oleksiejuk

§ 2

Komisja na posiedzeniu stwierdziła, iż zgłoszeni Kandydaci na funkcję prodziekanów spełniają wszystkie wymogi prawne. Mając to na uwadze postanowiła umieścić wyżej wymienionych na liście kandydatów na prodziekanów Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020. 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Rekreacji

dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz

Komunikat nr 19 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 12.04.2016

KOMUNIKAT NR 19

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że 12 kwietnia 2016 elektorzy dokonali wyboru członków Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016/2020.

Członkami Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zostali:

Chmielewski Kazimierz

Czaplicki Adam

Dziubiński Zbigniew

Guszkowska Monika

Kalecińska Joanna

Kaleńczuk Łukasz - doktorant

Kosmol Andrzej

Lenartowicz Michał

Makaruk Hubert

Mastalerz Andrzej

Mielniczuk Marcin

Mogiła-Lisowska Jolanta

Molik Bartosz

Perkowski Krzysztof

Piasecki Wojciech

Piekarski Stanisław

Rutkowska Izabela

Sadowski Jerzy

Staniszewski Michał

Stypuła Teresa

Targosiński Paweł

Twarowska Iwona

Urbanik Czesław

Wilczewski Adam

Wiszomirska Ida

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 18 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 08.04.2016

KOMUNIKAT NR 18

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje,

Deklarację woli kandydowania na członka Senatu na kadencję 2016-2020 złożyli:

Grupa A - profesorowie i doktorzy habilitowani

Adamczyk Jakub

Czaplicki Adam

Dziubiński Zbigniew

Gajewski Jan

Kosiewicz Jerzy

Kosmol Andrzej

Kowalczyk Marek

Kowalewski Marian

Kruszewski Marek

Lutosławska Grażyna

Mogiła - Lisowska Jolanta

Morgulec-Adamowicz Natalia

Niźnikowski Tomasz

Rutkowska Izabela

Wilczewski Adam

Grupa B – pozostali nauczyciele akademiccy

Brzuszkiewicz - Kuźmicka Grażyna

Chmielewski Kazimierz

Derbich Jolanta

Kalecińska Joanna

Klawender Jacek

Kuk Anna

Litwiniuk Artur

Madej Waldemar

Maruszyńska Inga

Matusiak Janusz

Mazurkiewicz - Pizło Anna

Mielniczuk Marcin

Mikicin Mirosław

Mosz Jakub

Piątkowska Monika

Sienkiewicz - Dianzenza Edyta

Siewierski Marcin

Słupczyński Bogusław

Staniszewski Michał

Śledziewski Dariusz

Targosiński Paweł

Wiszomirska Ida

Grupa C - inni pracownicy

Głowacka vel Małecka Anita

Himkowski Marek

Koniec Monika

Kosińska Jadwiga

Łyżwa Bożena

Ornoch Małgorzata

Radzicka – Lewandowska Karolina

Stypuła Teresa

Tomaszewska Dorota

Twarowska Iwona

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 10 WKW Wydziału Turystyki i Zdrowia z 05.04.2016

KOMUNIKAT NR 10

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016 – 2020 wybrany został dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Zdrowia

w Białej Podlaskiej

dr Wojciech Hołub

Komunikat nr 9 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu z 05.04.2016

KOMUNIKAT NR 9

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru dziekana Wydziału Wychowania  Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016 – 2020 wybrany został dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

w Białej Podlaskiej

dr Kazimierz Chmielewski

Komunikat nr 8 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego z 05.04.2016

KOMUNIKAT NR 8

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru dziekana na dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie informuje, iż:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020  został wybrany dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Andrzej Smoleń

Komunikat nr 7 WKW Wydziału Turystyki i Rekreacji z 05.04.2016

KOMUNIKAT NR 7

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru dziekana na dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie informuje, iż:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020  został wybrany dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Rekreacji

dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz

Komunikat nr 6 WKW Wydziału Rehabilitacji z 05.04.2016

KOMUNIKAT NR 6

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru dziekana na dziekana Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie informuje, iż:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcję dziekana Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020  został wybrany dr hab. prof. AWF Bartosz Molik.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Marek Kowalczyk

Komunikat nr 17 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 05.04.2016

KOMUNIKAT NR 17

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stwierdza:

1. na funkcję  dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020 został wybrany dr hab. prof. AWF Krzysztof Perkowski

2. na funkcję  dziekana Wydziału Rehabilitacji w Warszawie na kadencję 2016-2020 został wybrany dr hab. prof. AWF Bartosz Molik

3. na funkcję dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie na kadencję 2016-2020 został wybrany dr hab. prof. AWF Stanisław Piekarski

4. na funkcję  dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020 został wybrany dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

5. na funkcję  dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w  Białej Podlaskiej na  kadencję 2016- 2020 został wybrany dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 5 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego z 25.03.2016

KOMUNIKAT NR 5

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie informuje, iż:

§ 1

Deklarację woli kandydowania na stanowisko dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 zgłosił jeden kandydat:

1. dr hab. prof. nzw. AWF Krzysztof Perkowski

§ 2

Komisja na posiedzeniu dnia 25 marca 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszony Kandydat na funkcję dziekana spełnia wszystkie wymogi prawne. Mając to na uwadze postanowiła umieścić wyżej wymienionego na liście kandydatów na dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020. 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Andrzej Smoleń

Komunikat nr 4 WKW Wydziału Turystyki i Zdrowia z 24.03.2016

KOMUNIKAT NR 4

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

Deklarację woli kandydowania na stanowisko dziekana Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020 zgłosił jeden kandydat:

1. dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki

§ 2

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 marca 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszony Kandydat na stanowisko dziekana Wydziału TiZ spełnia wszystkie wymogi prawne.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Zdrowia

w Białej Podlaskiej

dr Wojciech Hołub

Komunikat nr 3 WKW Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu z 23.03.2016

KOMUNIKAT NR 3

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej informuje, iż:

§ 1

Deklarację woli kandydowania na stanowisko dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020 zgłosiło dwóch kandydatów:

1. dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

2. dr hab. prof. AWF Adam Wilczewski

§ 2

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 marca 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszeni Kandydaci na stanowisko dziekana Wydziału WFiS spełniają wszystkie wymogi prawne. 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu

w Białej Podlaskiej

dr Kazimierz Chmielewski

Komunikat nr 2 WKW Wydziału Turystyki i Rekreacji z 23.03.2016

KOMUNIKAT NR 2

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie informuje, iż:

§ 1

Deklarację woli kandydowania na stanowisko dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 zgłosił jeden kandydat:

1. dr hab. prof. nzw. AWF Stanisław Piekarski

§ 2

Komisja na posiedzeniu  dnia 23 marca 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszony Kandydat na funkcję dziekana spełnia wszystkie wymogi prawne. Mając to na uwadze postanowiła umieścić wyżej wymienionego na liście kandydatów na dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Rekreacji

dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz

Komunikat nr 1 WKW Wydziału Rehabilitacji z 23.03.2016

KOMUNIKAT NR 1

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) § 65 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2012 r. z późn. zm. oraz Regulaminu Wyborczego, Komisja Wyborcza Wydziału Rehabilitacji w Warszawie informuje, iż:

§ 1

Deklarację woli kandydowania na stanowisko dziekana Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016-2020 zgłosił jeden kandydat:

1. dr hab. prof. nzw. AWF Bartosz Molik

§ 2

Komisja na posiedzeniu  dnia 23 marca 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszony Kandydat na funkcję dziekana spełnia wszystkie wymogi prawne. Mając to na uwadze postanowiła umieścić wyżej wymienionego na liście kandydatów na dziekana Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rehabilitacji

prof. dr hab. Marek Kowalczyk

Komunikat nr 16 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 23.03.2016

KOMUNIKAT NR 16

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 marca 2016 r.

w sprawie: limitu czasu przeznaczonego na prezentację programów wyborczych i pytania do kandydatów na funkcję dziekanów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, że w związku z otwartymi spotkaniami kandydatów na stanowiska dziekanów ze społecznością akademicką 31 marca 2016 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Filii Biała Podlaska ustaliła:

1. czas prezentacji programu wyborczego każdego kandydata na dziekana - do 25 minut

2. czas odpowiedzi na pytania zadawane z Sali przez każdego kandydata na dziekana - do 10 minut

Kolejność wystąpień określona zostanie drogą losowania.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 15 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 22.03.2016

KOMUNIKAT NR 15

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 marca 2016 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie stwierdza, że:

1. na funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń została wybrana prof. dr hab. Monika Guszkowska

2. na funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia został wybrany dr hab. Michał Lenartowicz

3. na funkcję Prorektora ds. Rozwoju został wybrany prof. dr hab. Czesław Urbanik

4. na funkcję  Prorektora ds. Filii AWF został wybrany prof. dr hab. Jerzy Sadowski.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 14 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18.03.2016

KOMUNIKAT NR 14

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 marca 2016 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, kandydatami na funkcję prorektorów zostali:

1. prof. dr hab. Monika Guszkowska na funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych i Wdrożeń

2. dr hab. Michał Lenartowicz na funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

3. prof. dr hab. Czesław Urbanik na funkcję Prorektora ds. Rozwoju

4. prof. dr hab. Jerzy Sadowski na funkcję Prorektora ds. Filii AWF.

 

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 13 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 08.03.2016

KOMUNIKAT NR 13

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 marca 2016 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że dr hab. Andrzej Mastalerz prof. AWF został wybrany na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2016 – 2020.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 12 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 16.02.2016

KOMUNIKAT NR 12

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie: limitu czasu przeznaczonego na prezentację programów wyborczych i pytania do  kandydatów na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, że w związku z otwartymi spotkaniami kandydatów na stanowisko rektora ze społecznością akademicką 2 marca 2016 w Filii Biała Podlaska i 3 marca 2016 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ustaliła:

1. czas prezentacji programu wyborczego każdego kandydata na rektora - do 45 minut.

2. czas odpowiedzi na pytania zadawane z Sali przez każdego kandydata na rektora - do 15 minut.  

Kolejność wystąpień określona zostanie drogą losowania.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 11 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 16.02.2016

KOMUNIKAT NR 11

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia listy kandydatów na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że deklaracje woli kandydowania na stanowisko Rektora AWF zgłosiło dwóch kandydatów:

dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

prof. dr hab. Jerzy Nowocień

Komisja na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2016 r. stwierdziła, iż zgłoszeni Kandydaci na funkcję Rektora spełniają wymogi prawem przewidziane. Mając to na uwadze postanowiła umieścić wyżej wymienionych na liście kandydatów na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 10 UKW z 27.01.2016 - Prawybory Dziekanów

KOMUNIKAT NR 10

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzonych prawyborów na funkcję Dziekanów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Lista rangowa

Wydział Wychowania Fizycznego w Warszawie

MiejsceNazwisko i imię
1.PERKOWSKI KRZYSZTOF
2.URBANIK CZESŁAW
3.LENARTOWICZ MICHAŁ
4.JANKOWSKI KRZYSZTOF
5.ADAMCZYK JAKUB
5.GAJEWSKI JAN
5.KRUSZEWSKI MAREK
6.DZIUBIŃSKI ZBIGNIEW
7.LUTOSŁAWSKA GRAŻYNA
8.MASTALERZ ANDRZEJ
9.NOWOCIEŃ JERZY
10.KOSIEWICZ JERZY
10.WIŚNIEWSKI ANDRZEJ

Wydział Turystyki i Rekreacji w Warszawie

MiejsceNazwisko i imię
1.PIEKARSKI STANISŁAW
2.MOGIŁA-LISOWSKA JOLANTA
3.GUSZKOWSKA MONIKA
4.KOZDROŃ EWA
5.KOWALEWSKI MARIAN
5.PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA ANNA
5.SZELIGIEWICZ WOJCIECH

Wydział Rehabilitacji w Warszawie

MiejsceNazwisko i imię
1.MOLIK BARTOSZ
2.KOSMOL ANDRZEJ
3.KOWALCZYK MAREK
4.ŁUKOWICZ MAŁGORZATA
5.KRAWCZYK MACIEJ
5.RUTKOWSKA IZABELA
6.MORGULEC-ADAMOWICZ NATALIA
6.PRZYŁUSKA-FISZER ALICJA
6.SZCZEPKOWSKI MAREK
6.TRUSZCZYŃSKA ALEKSANDRA
6.WYCHOWAŃSKI MICHAŁ

Komunikat nr 9 UKW z 26.01.2016 - Prawybory Rektora

KOMUNIKAT NR 9

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie: przeprowadzonych prawyborów na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Lista rangowa

MiejsceNazwisko i imię
1.MASTALERZ ANDRZEJ
2.SADOWSKI JERZY
3.NOWOCIEŃ JERZY
4.MOLIK BARTOSZ
5.KOSMOL ANDRZEJ
6.KOWALEWSKI MARIAN
7.RUTKOWSKA IZABELA
8.GUSZKOWSKA MONIKA
9.HUK-WIELICZUK ELŻBIETA
10.KOZDROŃ EWA
10.PRZYŁUSKA-FISZER ALICJA
11.DZIUBIŃSKI ZBIGNIEW
11.MAKARUK HUBERT
11.URBANIK CZESŁAW
12.LENARTOWICZ MICHAŁ
13.KOWALCZYK MAREK
14.KRAWCZYK MACIEJ
14.WYCHOWAŃSKI MICHAŁ
15.GAJEWSKI JAN
15.KRUSZEWSKI MAREK
15.LUTOSŁAWSKA GRAŻYNA
15.PERKOWSKI KRZYSZTOF
15.SZELIGIEWICZ WOJCIECH
15.WILCZEWSKI ADAM
16.ADAMCZYK JAKUB
16.CZAPLICKI ADAM
16.HALAVACH EMA
16.JACZYNOWSKI LECH
16.MOGIŁA-LISOWSKA JOLANTA
16.NIŹNIKOWSKI TOMASZ
16.PIEKARSKI STANISŁAW
17.CZECZELEWSKI JAN
17.DMITRIYEV ALEKSEY
17.GÓRNIAK KRYSTYNA
17.JANKOWSKI KRZYSZTOF
17.KLUSIEWICZ ANDRZEJ
17.KOSIEWICZ JERZY
17.KUNISZYK-JÓŹKOWIAK WIESŁAWA
17.ŁUKOWICZ MAŁGORZATA
17.MORGULEC-ADAMOWICZ NATALIA
17.PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA ANNA
17.PIASECKI WOJCIECH
17.PŁASZEWSKI MACIEJ
17.POLAK RYSZARD
17.POPŁAWSKA HELENA
17.RUBAKHAU ALIAKSANDR
17.SZCZEPKOWSKI MAREK
17.TRUSZCZYŃSKA ALEKSANDRA
17.WIŚNIEWSKI ANDRZEJ

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 20.01.2016

KOMUNIKAT NR 8

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 stycznia 2016 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z Kalendarzem Wyborczym dnia 27 stycznia 2016 r. (środa) odbędą się prawybory dziekanów wydziałów w Sali posiedzeń rad wydziałów o godz. 11.00.  Zgodnie z Regulaminem Wyborczym Art. 11 ust. 1 wybory indykacyjne przeprowadzone będą według zasady głosowania wartościującego (wg A. Tofflera). Każdy elektor dysponuje 10 punktami, które rozdziela według własnego uznania, przypisując je osobom posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18.01.2016

KOMUNIKAT NR 7

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 stycznia 2016 r.

Frekwencja wyborów Uczelnianego Kolegium Elektorów dnia 14 stycznia 2016 roku wyniosła:
Ogółem w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów wzięło udział uprawnionych pracowników - 69,73 %
Na Wydziale Wychowania Fizycznego grupa „B" w wyborach wzięło udział uprawnionych pracowników – 81,17 %
Na Wydziale Turystyka i Rekreacja grupa „B" w wyborach wzięło udział uprawnionych pracowników – 76,92 %
Na Wydziale Rehabilitacji grupa „B" w wyborach wzięło udział uprawnionych pracowników - 52,94 %
Inni pracownicy grupa „C " w wyborach wzięło udział uprawnionych pracowników – 69,73%

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 10.12.2015

KOMUNIKAT NR 6

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

 Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) oraz § 67 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie informuje, że Rada Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawiena posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. powołała Wydziałową Komisję Wyborczą na kadencję 2016-2020  w składzie:         

dr Andrzej Smoleń – przewodniczący

dr Jolanta Derbich

Jolanta Wostal

Jerzy Arciszewski

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 16.11.2015

KOMUNIKAT NR 5

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Rehabilitacji w Warszawie

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) oraz § 67 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie informuje, że Rada Wydziału Rehabilitacji w Warszawiena posiedzeniu w dniu 10 listopada 2015 r. powołała Wydziałową Komisję Wyborczą na kadencję 2016-2020 w składzie:

prof. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk – przewodniczący

mgr Bartosz Wysoczański

mgr Monika Wnorowska-Lotycz

Igor Deszcz

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 12.11.2015

KOMUNIKAT NR 4

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) oraz § 67 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, że Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2015 r. powołała Wydziałową Komisję Wyborczą na kadencję 2016-2020 w składzie:

dr hab. prof. AWF Wojciech Szeligiewicz – przewodniczący

dr Agata Stefanowska

Magdalena Domżał-Sieredzińska

Kamil Michałowski

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 10.11.2015 

KOMUNIKAT NR 3

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) oraz § 67 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie informuje, że Rada Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2015 r. powołała Wydziałową Komisję Wyborczą na kadencję 2016-2020  w składzie:

dr Wojciech Hołub  – przewodniczący

dr hab. prof. AWF Ryszard Polak

mgr Maciej Cieśliński

mgr Dorota Klekot

Wojciech Paszkowski

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 09.11.2015 

KOMUNIKAT NR 2

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) oraz § 67 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie informuje, że Rada Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu  w Białej Podlaskiej na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2015 r. powołała Wydziałową Komisję Wyborczą na kadencję 2016-2020 w składzie:

dr Kazimierz Chmielewski – przewodniczący

dr hab. prof. AWF  Elżbieta Huk-Wieliczuk

dr Ireneusz Chaliburda

mgr Joanna Prymak

Michał Sumało

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 06.10.2015 

KOMUNIKAT NR 1

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 6 października 2015 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w Akademii

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Senat Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 r. powołał  Uczelnianą Komisję Wyborczą Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk - Przewodniczący

dr hab. prof. AWF Ryszard Polak - Z-ca Przewodniczącego

dr hab. prof. nadzw. Marianna Barlak - Z-ca Przewodniczącego

Artur Pałczyński -Sekretarz

dr Alicja Zarychta

dr Przemysław Płoskonka

dr Ireneusz Chaliburda

mgr Małgorzata Rechnio

mgr Teresa Stypuła

mgr Izabela Grzesik - Samorząd doktorantów

Piotr Wencel - Samorząd studentów

Krystyna Jaworek

Hubert Wojciechowski

Przewodniczący

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Akademii Wychowania Fizycznego

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk