Uczelniana Komisja Wyborcza

prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk - Przewodniczący

dr hab. prof. AWF Ryszard Polak - Z-ca Przewodniczącego

dr hab. prof. AWF Marianna Barlak - Z-ca Przewodniczącego

Artur Pałczyński - Sekretarz

dr Alicja Zarychta

dr Przemysław Płoskonka

dr Ireneusz Chaliburda

mgr Małgorzata Rechnio

mgr Teresa Stypuła

mgr Izabela Grzesik - Samorząd doktorantów

Piotr Wencel - Samorząd studentów

Krystyna Jaworek

Hubert Wojciechowski