Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

w Warszawie na kadencję 2016-2020

17.11.2015
wtorek
Zatwierdzenie przez Senat Regulaminu wyborów i kalendarza wyborczego na kadencję 2016-2020.
23.11.2015-18.12.2015
Kancelaria Warszawa pok. 68
Kancelaria Filii Biała Podlaska pok. 114
Zgłaszanie kandydatów na elektorów do Uczelnianego Kolegium Wyborczego, wydziałowych kolegiów wyborczych oraz członków Senatu i rad wydziałów.
18.12.2015
piątek,
godz.12.00
Zamknięcie listy kandydatów na elektorów do Uczelnianego Kolegium Wyborczego oraz wydziałowych kolegiów wyborczych.
13.01.2016
środa,
godz.10.00-13.00
Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów.
Wybór Wydziałowych Kolegiów Elektorów w Wydziałach: Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
14.01.2016
czwartek,
godz. 9.30-13.00
SG-1
Wybór Uczelnianego Kolegium Elektorów.
Wybór Wydziałowych Kolegium Elektorów w Wydziałach: Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji, Rehabilitacji  w Warszawie.
26.01.2016
wtorek,
godz.11.00
Warszawa, Aula
Prawybory Rektora
27.01.2016
środa,
godz.11.00
sale posiedzeń rad wydziałów
Prawybory dziekanów wydziałów
16.02.2016
wtorek,
godz. 12.00
Zamknięcie listy kandydatów na rektora. Ogłoszenie listy osób kandydujących na funkcje rektora.
02.03.2016
środa,
godz.11.00
Filia Biała Podlaska, Aula
Otwarte spotkanie kandydatów na funkcję rektora ze społecznością akademicką.
03.03.2016
czwartek,
godz.11.00
Warszawa, Aula
Otwarte spotkanie kandydatów na funkcję rektora ze społecznością akademicką.
08.03.2016
wtorek,
godz.11.00
Warszawa, Aula
Wybory Rektora
17.03.2016
czwartek,
godz.11.00
sala senacka
Zebrania elektorów studentów i doktorantów w sprawie zgody na wybór prorektora ds. studenckich.
22.03.2016
wtorek,
godz.11.00
Warszawa, Aula
Wybory prorektorów
25.03.2016
piątek,
godz.12.00
Zamknięcie list kandydatów na dziekanów.
Ogłoszenie listy osób kandydujących na funkcję dziekanów.
31.03.2016
czwartek,
godz.11.00
Otwarte zebranie z kandydatami na funkcję dziekanów ze społecznością akademicką.
05.04.2016
wtorek,
godz.11.00
sale posiedzeń rad wydziałów
Wybory dziekana na: Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydziale Rehabilitacji w Warszawie, Wydziale Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
08.04.2016
piątek,
godz.12.00
Zamknięcie list kandydatów na członków Senatu i rad wydziałów.
12.04.2016
wtorek,
godz.11.00
Warszawa, Aula
Wybory członków Senatu.
13.04.2016
środa,
godz.11.00
sale posiedzeń rad wydziałów
Spotkanie kandydatów na prodziekana ds. studenckich z przedstawicielami studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów Wydziału.
21.04.2016
czwartek,
godz.11.00
sale posiedzeń rad wydziałów
Wybory prodziekanów na: Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydziale Rehabilitacji w Warszawie, Wydziale Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
Wybory członków rad wydziałów.