Uchwały

Uchwała nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 16.02.2016

UCHWAŁA nr 10

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia obowiązków poszczególnych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów w okręgach wyborczych Warszawy i Białej Podlaskiej

§1

Na podstawie Statutu AWF ustala się następujący podział obowiązków w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów w okręgach na kadencję 2016-2020 w AWF w Warszawie i Filii Biała Podlaska

Lp.

Tytuł/stopień naukowy/stanowisko Imię i nazwisko

Wydział

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym dr hab.

1.

prof. dr hab.   Dmytro Poliszczuk 

WF

 

2.

dr hab. prof. AWF Marianna Barlak

Rehabilitacja

 

3.

dr hab. prof. AWF Ryszard Polak

WWFiS

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

4.

dr Alicja Zarychta  

WF

 

5.

dr Przemysław Płoskonka

TiR

 

6.

dr Ireneusz Chaliburda

WTiZ

 

Przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni

7.

mgr Małgorzata Rechnio

Rehabilitacja

 

8.

Mgr Teresa Stypuła

WF

 

9.

Krystyna Jaworek

 

TiR

 

Przedstawiciele Samorządu Studentów i Doktorantów

     10.

mgr Izabella Grzesik 

WF

 

     11.

Piotr Wencel

Rehabilitacja

 

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18.12.2015

UCHWAŁA nr 9

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej

Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej


Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) Regulaminu Wyborczego, oraz  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Filii Białej Podlaskiej, powołała w skład Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej AWF:

Sebastianiuk Izabela – przewodnicząca

Tokarska  Marta

Benza  Ewa

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18.12.2015

UCHWAŁA nr 8

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej

Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej


Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) Regulaminu Wyborczego, oraz  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Filii Białej Podlaskiej, powołała w skład Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej AWF:

mgr inż. Tomasz Sacewicz  – przewodniczący

mgr Anna Zielińska

st. Monika Zając

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 17.12.2015

UCHWAŁA nr 7

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej

Wydziału Rehabilitacji w Warszawie


Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) Regulaminu Wyborczego, oraz  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komisja Wyborcza Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, powołała w skład Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej AWF:

mgr Katarzyna Biczyk – przewodnicząca

Janusz Kiełbowicz

Bartosz Hoffman - student

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 15.12.2015

UCHWAŁA nr 6

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej

Wydziału Wychowania Fizycznego w Warszawie


Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) Regulaminu Wyborczego, oraz  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komisja Wyborcza Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, powołała w skład Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej AWF:

dr Marcin Czechowski  – przewodniczący

mgr  Anna Godlewska

Jędrzej Śnieg

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 11.12.2015

UCHWAŁA nr 5

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej

Wydziału Turystyki i Rekreacji w Warszawie


Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) Regulaminu Wyborczego, oraz  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komisja Wyborcza Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie powołała w skład Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej AWF:

mgr Katarzyna Wasylkowska – przewodnicząca

mgr Karolina Gołębieska

Anna Owczarczyk

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 01.12.2015

UCHWAŁA nr 4

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Uczelnianej Komisji Wyborczej


Działając na podstawie art. 71 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2015r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 502) Regulaminu Wyborczego, oraz  Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie  powołała w skład Komisji Skrutacyjnej UKW AWF:

mgr Agnieszka Zdrodowska  – przewodnicząca

dr Tadeusz Staniszewski 

dr Anna Czajkowska  

mgr Magdalena Kukieła

Małgorzata Jarosz – Milik

Maria Karczmarek

Mirosława Kruczek

Małgorzata Wichrowska

Ewa Maksymiuk

Aleksandra Dulkowska

Julia Nagler

Paweł Kowalczuk

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 07.10.2015

UCHWAŁA nr 3

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 7 października 2015 r.

w sprawia wyboru sekretarza

Uczelnianej Komisji Wyborczej


Uczelniana Komisja Wyborcza z dniem 6 października 2015 r. powołuje na sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Pana Artura Pałczyńskiego.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 07.10.2015

UCHWAŁA nr 2

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 7 października 2015 r.

w sprawia wyboru zastępcy przewodniczącego

 Uczelnianej Komisji Wyborczej


Uczelniana Komisja Wyborcza z dniem 6 października 2015 r. wybrała na zastępcę przewodniczącego Uczelnianej  Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie  dr hab. prof. AWF Mariannę Barlak.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Uchwała nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 07.10.2015 

UCHWAŁA nr 1

Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 7 października 2015 r.

w sprawia wyboru zastępcy przewodniczącego

Uczelnianej  Komisji Wyborczej


Uczelniana Komisja Wyborcza z dniem 6 października 2015 r. wybrała na zastępcę przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie dr hab. prof. AWF Ryszarda Polaka.

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Wychowania Fizycznego
na kadencję 2016-2020
prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk