Profesor Władimir Nikołajewicz Płatonow

Profesor Władimir Nikołajewicz Płatonow

Urodzony 28 lipca 1941 r. w Kijowie. Absolwent Państwowego Kijowskiego Instytutu Kultury Fizycznej (1962). W latach 1965 – 68 doktorant, 1968 –69 wykładowca w Katedrze Pływania tej Uczelni. W latach 1969 – 1975 był pracownikiem laboratorium naukowego – by następnie (1975 – 1977) objąć kierownictwo Katedry Pływania. W 1977 r zostaje Prorektorem ds. Nauki, równocześnie zawiadując Katedrą Teorii Sportu. Stopień dr. habilitowanego nauk pedagogicznych otrzymał w 1979 r. – od 1980 jest profesorem zwyczajnym. Od 1986 r. kieruje Katedrą Sportu Olimpijskiego i Profesjonalnego. Rektor Państwowego Kijowskiego Instytutu Kultury Fizycznej od 1986 r. (obecnie Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy). Członek rzeczywisty Akademii Nauk Ukrainy (od 1992 r.)Przewodniczy Asocjacji Wyższych Szkół WF krajów Europy Wschodniej i Centralnej Azji. Bardzo mocno związany ze sportem. Był zawodnikiem w piłce wodnej, później wiele lat łączył obowiązki nauczyciela akademickiego i trenera. Konsultant naukowy Reprezencji Olimpijskiej Ukrainy. Wiceprezes Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.Autor ponad 300 prac ogłoszonych drukiem, w tym 30 monografii i podręczników, wielokrotnie tłumaczonych zagranicą (w tym także w Polsce). Najbardziej znaczące to: „Sport olimpijski" (1994 i 1997, dwa tomy oraz „Ogólna teoria przygotowań zawodników w sporcie olimpijskim" (1997). Inicjator kongresów „Współczesny sport olimpijski i sport dla wszystkich" (od 1993 r.) Twórca periodyku „Nauka w olimpijskim sporcie (od 1994 r.) i wydawnictwa „Literatura Olimpijska".Światowy autorytet w naukach o kulturze fizycznej, stworzył oryginalną szkołę teorii treningu. Przyjaciel Polski i Polaków. Inicjator współpracy naukowej zakładów teorii sportu z Kijowa i Warszawy, datującej się od 1986 roku, która przyjęła w roku 1988 formę pierwszej umowy pomiędzy Uczelniami. Gościł w naszej Uczelni z cyklem wykładów, jak również uczestniczył wielokrotnie w kongresach i konferencjach organizowanych w Polsce przez wszystkie Uczelnie WF, a także władze sportowe.