AWF Warszawa artystycznie

Kampus AWF Warszawa o powierzchni 58,627 ha należy do najpiękniejszych w Europie. Pokazywany jest często w pracach artystów i grafików. Na terenie kampusu znajdują się także liczne pomniki.

Na obrazach i szkicach nasza Uczelnia została ukazana artystycznie przez Edgara Norwertha, Jana Fazanowicza, Kazimierza Szeligiewicza i Waldemara Dorcza. Prace wykonane techniką rysunek, akwarela i tusz obejmują okres od samego powstania akademii- szkice z budowy uczelni wykonane przez Edgara Norwertha, prace ukazujące wojenne zniszczenia i odbudowę - Jana Fazanowicza, po lata powojenne i obecne - Kazimierza Szeligiewicza i Waldemara Dorcza.


Pomniki i rzeźby na terenie Akademii to również dzieła artystyczne autorstwa Alfonsa Karnego (Dziewczynka ze skakanką, popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, obelisk Citius, Altius, Fortius, popiersie Zygmunta Gilewicza), Witolda Korskiego i Józefa Potępy (pomnik Janusza Kusocińskiego) oraz Andrzeja Manczuro (Chłopiec z piłką).

Zobacz galerię