Poczet rektorów

2012 - 2016

2008 - 2012

2005 - 2008

2002 - 2005

1999 - 2002

1996 - 1999

1993 - 1996

1990 - 1993

1987 - 1990

1984 - 1987

1981 - 1984

1980 - 1981

1979 - 1980

1978 - 1979

1977 - 1978

1975 - 1977

1974 - 1975

1973 - 1974

1972 - 1973

1971 - 1972

1970 - 1971

1969 - 1970

1966 - 1969

1965 - 1966

1964 - 1965

1963 - 1964

1961 - 1963

1960 - 1961

1960

1959

1956 - 1959

1950 - 1956

1949 - 1950

1946 - 1949

1938 - 1939

1935 - 1938

1931 - 1935

1929 - 1931

 


AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

od 8 czerwca 1990 roku

2012 - 2016

Rektor - dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju - prof. dr hab. Czesław Urbanik (w latach 2012 - 2103 Prorektor ds. Rozwoju)

Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Marek Kowalczyk (w latach 2012 - 2013)

Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - prof. dr hab. Jerzy Nowocień

Prodziekan ds. Ogólnych dr Sławomir Neuhorn

Prodziekan ds. Nauki dr hab. Jan Gajewski, prof. AWF

Prodziekan ds. Kierunku WF i Sport dr hab. Krzysztof Jankowski

Prodziekan ds. Socjalnych Studentów dr Barbara Pacelt

Wydział Rehabilitacji:

Dziekan - prof. dr hab. Andrzej Kosmol

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. prof. AWF Bartosz Molik

Prodziekan ds. Studenckich I Dydaktycznych - doc. dr Paweł Targosiński

Wydział Turystyki i Rekreacji:

Dziekan - dr hab. prof. AWF Marian Kowalewski

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Monika Guszkowska

Prodziekan ds. dydaktycznych - dr Joanna Kalecińska

Prodziekan ds. studenckich-  dr Jacek Klawender

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu:

Dziekan - dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak

Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

Prodziekan ds. Nauki dr hab. prof. AWF Adam Czaplicki

Prodziekan ds. Studentów dr Marcin Bochenek

Wydział Turystyki i Zdrowia:

Dziekan - dr hab. prof. AWF Wojciech Piasecki

Prodziekan ds. Kształcenia - dr Małgorzata Skiert

Prodziekan ds. Studentów - dr Przemysław Kędra

2008 - 2012

Rektor – dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju – dr hab. prof. AWF Elżbieta Hübner-Woźniak

Prorektor ds. Studenckich – dr hab. prof. AWF Zbigniew Dziubiński

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – dr hab. prof. AWF Zbigniew Trzaskoma

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan – dr hab. prof. AWF Henryk Norkowski

Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Prodziekan ds. kierunku Wychowania Fizycznego i kierunku Sport – doc. dr Maria Długosielska (2008-2011), dr hab. Krzysztof Jankowski (od roku 2011)

Prodziekan ds. kierunku Turystyki i Rekreacji – dr Janusz Matusiak

Prodziekan ds. Socjalnych Studentów – dr Zdzisław Szwarc

Wydział Turystyki i Rekreacji:

Dziekan – dr hab. prof. AWF Marian Kowalewski

Prodziekan ds. Zarządzania Projektami –dr Joanna Kalecińska

Prodziekan ds. Studenckich - dr hab. prof. AWF Ewa Kozdron

Prodziekan ds. dydaktycznych – dr Janusz Matusiak

Wydział Rehabilitacji:

Dziekan – dr hab. n. med. prof. AWF Janusz Domaniecki

Prodziekan ds. Nauki – dr hab. prof. AWF Marianna Barlak

Prodziekan ds. Dydaktyki – doc. dr Andrzej Gryglewicz

Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej:

Dziekan – dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski

Prodziekan ds. Nauki – dr hab. prof. AWF Robert Charmas/ dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz

Prodziekan ds. Studentów – dr Marcin Bochenek

Prodziekan ds. Kształcenia – dr hab. prof. AWF Krystyna Górniak

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne – dr Hubert Makaruk

2005 - 2008

Rektor – prof. dr hab. Henryk Sozański

Prorektor ds. Kształcenia i Informatyzacji – prof. dr hab. Antoni K. Gajewski

Prorektor ds. Studenckich – dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Prorektor ds. Rozwoju i Kształcenia Zamiejscowego – dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan – dr hab. prof. AWF Jerzy Nowocień

Prodziekan ds. Nauki – prof. dr hab. Dmytro Poliszczuk

Prodziekan ds. kierunku Wychowania Fizycznego – dr Jerzy Chełmecki

Prodziekan ds. kierunku Turystyki i Rekreacji – dr Janusz Matusiak

Prodziekan ds. Socjalnych Studentów – dr Zdzisław Szwarc

Wydział Rehabilitacji:

Dziekan – dr hab. n. med. prof. AWF Janusz Domaniecki

Prodziekan ds. Nauki – dr hab. prof. AWF Zbigniew Trzaskoma

Prodziekan ds. Dydaktyki – dr Andrzej Gryglewicz

Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej:

Dziekan – dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński

Prodziekan ds. Nauki – dr Adam Wilczewski

Prodziekan ds. Studiów Zaocznych – dr Janusz Jaszczuk

Prodziekan ds. Dydaktyki – dr Stefan Litwiniuk

Prodziekan ds. Studentów – dr Krystyna Kałuża

2002 - 2005

Rektor - prof. dr hab. Andrzej Wit

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - dr hab. prof. AWF Roman Kalina

Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Tadeusz Maszczak

Prorektor ds. promocji i sportu - prof. dr hab.n.med. Krzysztof Klukowski

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - dr hab. prof. AWF Czesław Urbanik

Prodziekan ds. socjalnych studentów - dr Tadeusz Staniszewski

Prodziekan ds. kierunku TiR - dr Jolanta Salita

Prodziekan ds. kierunku WF - dr Maria Długosielska

Prodziekan ds. nauki - dr hab. prof. AWF Elżbieta Skierska

Wydział Rehabilitacji:

Dziekan - dr hab. n. med. prof. AWF Zbigniew Lew-Starowicz

Prodziekan ds. nauki - dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Prodziekan ds. dydaktyki - dr Zbigniew Janczak

Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej:

Prorektor ds. kształcenia zamiejscowego - dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski

Dziekan - dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński

Prodziekan ds. dydaktyki - dr Stefan Litwiniuk

Prodziekan ds. nauki - dr Adam Wilczewski

Prodziekan ds. studentów - dr Krystyna Kałuża

Prodziekan ds. studiów zaocznych - dr Janusz Jaszczuk

1999 - 2002

Rektor - prof. dr hab. Henryk Sozański

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Andrzej Wit

Prorektor ds. dydaktyki - dr hab. prof. AWF Andrzej Dąbrowski (od 6.10.1998r.)

Prorektor ds. IWFiS w Białej Podlaskiej - dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński (do 15.10.2001r.)

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - prof. dr hab. Jacek Zieliński

Prodziekan ds. socjalnych studentów - dr Zbigniew Szwarc

Prodziekan ds. kierunku TiR - dr Czesława Tukiendorf

Prodziekan ds. kierunku WF - dr hab. prof. AWF Czesław Urbanik

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Romuald Stupnicki

Dyrektor IWFiS w Białej Podlaskiej - dr Jerzy Sadowski (do 15.10.2001r.)

Wydział Rehabilitacji:

Dziekan - dr hab. n. med. prof. AWF Zbigniew Lew-Starowicz

Prodziekan ds. nauki - dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fiszer

Prodziekan ds. dydaktyki - dr Zbigniew Janczak

Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (od 15.10.2001r.):

Prorektor - dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński

Dziekan - dr hab. prof. AWF Jerzy Sadowski

Prodziekan ds. dydaktyki - dr Stefan Litwiniuk

Prodziekan ds. nauki - dr Tadeusz Zaradkiewicz

Prodziekan ds. studiów zaocznych - dr Janusz Jaszczuk

Prodziekan ds. studenckich - dr Krystyna Kałuża

1996 - 1999

Rektor - prof. dr hab. Henryk Sozański

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Antoni K. Gajewski

Prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Ryszard Żukowski

Prorektor ds. IWFiS w Białej Podlaskiej - dr hab. prof. AWF Ryszard Cieśliński

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - prof. dr hab. Jacek Zieliński

Prodziekan ds. socjalnych studentów - dr Zbigniew Szwarc

Prodziekan ds. kierunku TiR - dr hab. prof. AWF Andrzej Dąbrowski

Prodziekan ds. studiów zaocznych - dr hab. prof. AWF Seweryn Sulisz

Prodziekan ds. dydaktycznych - dr Elżbieta Ostrowska

Wydział Rehabilitacji:

Dziekan - prof. dr hab. Elżbieta Promińska

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. med. Jerzy Grossman

Prodziekan ds. dydaktyki - dr Andrzej Magiera

1993 - 1996

Rektor - prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk

Prorektorzy:

prof. dr hab. Zenon Ważny

prof. dr hab. Tadeusz Maszczak

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - prof. dr hab. Ireneusz Malarecki

Prodziekan ds. dydaktycznych - dr Czesława Tukiendorf

Prodziekan ds. socjalnych studentów - dr Krzysztof Zuchora

Prodziekan ds. studiów zaocznych i kształcenia podyplomowego - prof. dr hab. Jacek Zieliński

Prodziekan ds. IWFiS w Białej Podlaskiej - dr Jerzy Sadowski

Wydział Rehabilitacji Ruchowej:

Dziekan - prof. dr hab. Elżbieta Promińska

Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. med. Jerzy Grossman

Prodziekan ds. dydaktyki - dr Witold Rekowski

1990 - 1993

Rektor - prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk

Prorektorzy:

prof. dr hab. Zenon Ważny

prof. dr hab. Tadeusz Maszczak

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - prof. dr hab. Antoni K. Gajewski

Prodziekan ds. studenckich - dr Adam Królak

Wydział Rehabilitacji Ruchowej:

Dziekan - prof. dr hab. Aleksander Ronikier

Prodziekani:

prof. dr hab. Anna Ziemilska

dr Witold Rekowski

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. GEN. BRONI KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO

W WARSZAWIE

27.07.1949 - 8.06.1990

1987 - 1990

Rektor - prof. dr hab. Mieczysław Witkowski

Prorektor ds. nauki - doc. dr hab. Stefan Pilicz

Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych - doc. dr hab. Lech Jaczynowski

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - doc. dr hab. Tadeusz Maszczak

Prodziekan ds. wychowawczych i bytowych - dr Edward Samoraj

Prodziekan ds. studiów zaocznych - doc. dr Marian Bondarowicz

Prodziekan ds. dydaktycznych - dr Wojciech Zienkowicz

Dziekan Zamiejscowy - doc. dr Erazm Wasilewski

Wydział Rehabilitacji Ruchowej:

Dziekan - doc. dr hab. Aleksander Ronikier

Prodziekan ds. naukowych - doc. dr hab. Anna Ziemilska

Prodziekan ds. dydaktyki - doc. dr Andrzej Zembaty

1984 - 1987

Rektor - prof. dr Tadeusz Ulatowski

Prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk

Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych - doc. dr hab. Tadeusz Maszczak

Dziekan Zamiejscowy - doc. dr hab. Maria Mańkowska

Wydział Wychowania Fizycznego:

Dziekan - doc. dr hab. Teresa Wolańska

Prodziekan ds. wychowawczych i bytowych - doc. dr hab. Lech Jaczynowski

Prodziekan ds. studiów zaocznych - dr Andrzej Mazur

Prodziekan ds. dydaktycznych - doc. dr Kajetan Hądzelek

Wydział Rehabilitacji Ruchowej:

Dziekan - prof. dr hab. Andrzej Seyfried

Prodziekan ds. nauki - doc. dr hab. Aleksander Ronikier

Prodziekan ds. dydaktyki - doc. dr Andrzej Zembaty

1981 - 1984

Rektor - prof. dr Tadeusz Ulatowski

Prorektor - prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Erazm Wasilewski

Dziekan - doc. dr hab. Zofia Żukowska

Prodziekani:

dr Krzysztof Zuchora

dr Andrzej Mazur

dr Henryk Piechaczek

Dziekan ds. Filli AWF - doc. dr Juliusz Czaplicki

1980 - 1981

Rektor - prof. dr hab. Maciej Skład

Prorektor - doc. dr Kajetan Hądzelek

Prorektor ds. nauki - prof. dr Tadeusz Ulatowski

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Erazm Wasilewski

Dziekan - doc. dr Ryszard Przewęda

Prodziekani:

doc. dr hab. Tadeusz Maszczak

doc. dr hab. Mieczysław Witkowski

dr Andrzej Dąbrowski

1979 - 1980

Rektor - doc. dr hab. prof. AWF Maciej Skład

Prorektorzy:

doc. dr hab. Zenon Ważny

doc. dr Kajetan Hądzelek

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Jacek Zieliński

Dziekan - doc. dr hab. Ireneusz Malarecki

Prodziekan - doc. dr Zygmunt Jaworski

1978 - 1979

Rektor - doc. dr hab. prof. AWF Maciej Skład

Prorektor ds. nauki - doc. dr hab. Zenon Ważny

Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych - doc. dr Kajetan Hądzelek

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Antoni Olszowski

Dziekan - doc. dr hab. Ireneusz Malarecki

Prodziekani:

doc. dr Zygmunt Jaworski

doc. dr hab. Teresa Wolańska

doc. dr Czesław Sroka

1977 - 1978

Rektor - doc. dr hab. prof. AWF Maciej Skład

Prorektorzy:

doc. dr Zenon Ważny

doc. dr Kajetan Hądzelek

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Antoni Olszowski

Dziekan - doc. dr hab. Ireneusz Malarecki

Prodziekani:

doc. dr Zygmunt Jaworski

doc. dr hab. Teresa Wolańska

1975 - 1977

Rektor - doc. dr Erazm Wasilewski

Prorektor - doc. dr hab. prof. AWF Maciej Skład

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Antoni Olszowski

Dziekan - doc. dr hab. med. Andrzej Zbrodowski

Prodziekani:

doc. dr hab. Ireneusz Malarecki

doc. dr Stefan Pilicz

dr Czesław Sroka

1974 - 1975

Rektor - doc. dr Erazm Wasilewski

Prorektor ds. dydaktyki - doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk

Prorektor ds. nauki - doc. dr Ryszard Przewęda

Prorektor ds. studenckich - doc. dr Kajetan Hądzelek

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Antoni Olszowski

1973 - 1974

Rektor - doc. dr Tadeusz Ulatowski

Prorektor ds. dydaktyki - doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk

Prorektor ds. nauki - doc. dr Ryszard Przewęda

Prorektor ds. studenckich - doc. dr Kajetan Hądzelek

Prorektor ds. Filii AWF - doc. dr Antoni Olszowski

1972 - 1973

Rektor - doc. dr Tadeusz Ulatowski

Prorektor ds. nauki - doc. dr Ryszard Przewęda

Dziekan - doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk

Prodziekan ds. studenckich - doc. dr Kajetan Hądzelek

Prodziekan - doc. dr Kazimierz Barański

Dziekan ds. Filii AWF - doc. dr Erazm Wasilewski

1971 - 1972

Rektor - doc. dr Tadeusz Ulatowski

Dziekan - doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk

Prodziekani:

doc. dr Kazimierz Barański

doc. dr Kajetan Hądzelek

1970 - 1971

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - prof. dr Halina Szwarc

Dziekan - doc. dr hab. Irena Rogalska-Ottowicz

Prodziekani:

doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk

doc. dr hab. Kazimierz Fidelus

doc. dr Ryszard Przewęda

Z-ca Rektora ds. Filii AWF - doc. dr Erazm Wasilewski

Z-ca Dziekana ds. Filii AWF - dr Władysław Romanowski

1969 - 1970

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - prof. dr Halina Szwarc

Dziekan - doc. dr hab. Irena Rogalska-Ottowicz

Prodziekani:

doc. dr hab. Zygmunt Bielczyk

doc. dr Kazimierz Fidelus

doc. dr Ryszard Przewęda

1966 - 1969

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - prof. dr Tadeusz Dzierżykray-Rogalski

Dziekan - doc. dr Roman Trześniowski

Prodziekan - prof. dr Halina Szwarc

1965 - 1966

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektorzy:

prof. dr Eugeniusz Geblewicz (do 28.02.1966r.)

prof. dr Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (od 1.03.1966r.)

Dziekan - doc. dr Roman Trześniowski

Prodziekan - prof. dr Halina Szwarc

1964 - 1965

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - prof. dr Eugeniusz Geblewicz

Dziekan - doc. dr Roman Trześniowski

Prodziekan - doc. dr Wiesław Romanowski

1963 - 1964

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - prof. dr Eugeniusz Geblewicz

Dziekan - prof. dr Wanda Czarnocka-Karpińska

Prodziekan - doc. dr Wiesław Romanowski

1961 - 1963

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - prof. dr Eugeniusz Geblewicz

Dziekan - prof. dr Wanda Czarnocka-Karpińska

Prodziekan - doc. dr Aleksander Brodniewicz

1960 - 1961

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - mgr Edmund Kosman

Dziekan - prof. dr Wanda Czarnocka-Karpińska

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych - mgr Walenty Kłyszejko

Prodziekan ds. studium dla pracujących - mgr Wanda Nawrocka

1960

Rektor - prof. dr Stefan Wołoszyn

Prorektor - prof. dr Eugeniusz Geblewicz

Dziekan - prof. dr Wanda Czarnocka-Karpińska

Prodziekan - doc. dr Aleksander Brodniewicz

Prodziekan - doc. dr Wiesław Romanowski

1959

Rektor - gen. prof. dr Zygmunt Gilewicz

Prorektor - doc. dr Stefan Wołoszyn

Dziekan - mgr Edmund Kosman

Prodziekan - mgr Walenty Kłyszejko

Prodziekan ds. Studium Zaocznego - mgr Wiktoria Nawrocka

1956 - 1959

Rektor - por. prof. dr hab. Stanisław Bilewicz

Prorektor ds. nauki - gen. prof. dr Zygmunt Gilewicz

Prorektor ds. nauczania - doc. dr Stefan Wołoszyn

Dziekan - mgr Edmund Kosman

Prodziekan - mgr Roman Roszko

1950 - 1956

Rektor - mgr Edmund Kosman

Prorektor - por. prof. dr hab. Stanisław Bilewicz

Prodziekan - mgr Walenty Kłyszejko (w latach 1953 - 1955)

1949 - 1950

Dyrektor - mgr Stanisław Górny

Dziekan - prof. dr Włodzimierz Missiuro

Prodziekan - gen. prof. dr Zygmunt Gilewicz

Administrator - por. Jan Kozieł

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

23.08.1938 - 27.07.1949

1946 - 1949

Dyrektor - mgr Stanisław Górny

Dziekan - prof. dr Włodzimierz Missiuro

Prodziekan - gen. prof. dr Zygmunt Gilewicz

Administrator - por. Jan Kozieł

Sekretarz - Zygmunt Bielczyk (r.ak. 1946/47)

1938 - 1939

Dyrektor - płk dr Jerzy Nadolski

Sekretarz - por. Edward Suchorzewski

Naczelny instruktor - kpt. Rafał Szuszkiewicz

Administrator - kpt. Stefan Stokłosiński

Naczelny lekarz - kpt. dr Józef Mazurek

CENTRALNY INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IMIENIA PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI  JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

23.08.1935 - 23.08.1938

Dyrektor - płk dr Zygmunt Gilewicz

Sekretarz - por. Edward Suchorzewski

Naczelny instruktor - kpt. Rafał Szuszkiewicz

Administrator - kpt. Stefan Stokłosiński

Naczelny lekarz - kpt. dr Józef Mazurek

CENTRALNY INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE NA BIELANACH

09.12.1929 - 23.08.1935

1931 - 1935

Dyrektor - płk dr Zygmunt Gilewicz

Sekretarz - por. Edward Suchorzewski

Naczelny instruktor - kpt. Rafał Szuszkiewicz

Administrator - kpt. Stefan Stokłosiński

Naczelny lekarz - kpt. dr Józef Mazurek

1929 - 1931

Dyrektor - płk dr Władysław Osmolski

Adiutant - kpt. Michał Kaseja

Sekretarze:

sierż. Jan Parliński

por. Edward Suchorzewski od r. ak. 1930/31

Administrator - kpt. Karol Mielnik

Kwatermistrz - kpt. Czesław Mierzejewski

Naczelny instruktor - kpt. Rafał Szuszkiewicz Naczelny lekarz - kpt. dr Józef Mazurek