Gloria Optimis - Złoty Krąg

Gloria Optimis

Kapituła "Gloria Optimis" została powołana w 2005 roku z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Fundacji "Olimpiada" oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jej celem jest uhonorowanie tych, którzy przez swoje osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter zasługują na miano wybitnych osobowości sportu polskiego. Miejsce w "Złotym Kręgu" jest wyrazem szczególnego wyróżnienia.