Profesor Stefan Wołoszyn

Profesor Stefan Wołoszyn

Urodzony 19 sierpnia 1911 roku we Lwowie, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1934), doktor filozofii w zakresie nauk pedagogicznych i historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1948), od 1954 docent, od 1961 profesor. Nauczyciel szkół średnich w Wilnie i Białymstoku (1935-1946), w latach 1947-1950 nauczyciel akademicki w UMK w Toruniu, 19501953 w UAM w Poznaniu, 1953-1981 na Wydziale Pedagogicznym w Uniwersytecie Warszawskim, kier. Katedry Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania, 1980-1981 dziekan Wydziału Pedagogicznego, 1953-1972 kier. Katedry Pedagogiki w AWF w Warszawie, 1955-1960 prorektor i 1960-1971 rektor AWF; przez wiele lat członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Kwalifikacyjnej przy PAN, członek Prezydium GKKFiT, wielu rad naukowych, komisji i redakcji. Autor wielu rozpraw naukowych z zakresu teorii i historii wychowania, metodologii nauk pedagogicznych i pedagogiki porównawczej oraz współtwórca pedagogiki sportu, m.in. "Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie" (1964), "Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej", t. 1-3 (1965-66) nowe, uzupełnione wyd., t. 1-4 (1995-1998), "Nauczyciel, tradycje, współczesność, przyszłość" (1978), "Korczak" (1978), "Nauki o wychowaniu w Polsce w XX w." (1998), "Pedagogiczne wędrówki przez dzieje i zagadnienia" (1998), autor i redaktor wielu dzieł zbiorowych. Profesor S. Wołoszyn odegrał bardzo ważną rolę w tworzeniu środowiska naukowego w AWF i w rozwoju kadr naukowych w pedagogice i w naukach o kulturze fizycznej.