Profesor Herman Van Coppenolle

Profesor Herman Van Coppenolle

Urodzony 28 lutego 1941 r. w Torhout (Belgia). Przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Badań nad Przystosowaną Aktywnością Fizyczną. Od 1965 r. profesor Katolickiego Uniwersytetu Leuven, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Autor ponad 300 prac poświęconych problematyce sportu, z których większość dotyczy wykorzystywania różnych form aktywności sportowej i ruchowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Inicjator i wieloletni koordynator programu kształcenia, którego celem jest uzyskanie Europejskiego Dyplomu Magisterskiego w zakresie Przystosowanej Aktywności Fizycznej. W tym międzyuczelnianym programie od 1991 r. uczestniczy 28 europejskich uniwersytetów. Od 1965 kieruje Uniwersyteckim Ośrodkiem Terapii Psychoruchowej , w Kortenberg koło Brukseli. Od początku swej aktywności zawodowej jest związany blisko ze sportem, a w 1967 r. zdobył pierwsze miejsce w Belgii w biegach na 200 m (czas 21"3). Jest też pomysłodawcą urządzeń pomiarowych, które pozwalają obiektywnie oceniać efekty różnych form treningu sprinterów. Jest inicjatorem i koordynatorem międzynarodowych programów badań realizowanych w różnych krajach europejskich w ramach tematu: „ Edukacyjna i społeczna integracja osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem Przystosowanej Aktywności Społecznej. Uzyskał 2 międzynarodowe nagrody za filmy poświęcone problematyce terapii psychoruchowej u pacjentów poddanych oddziaływaniom rehabilitacyjnym oraz Medal Pokoju Narodów Zjednoczonych (Monachium , 1996) za film „Nie jestem niepełnosprawny", który w kilku wersjach językowych został upowszechniony w większości krajów europejskich. Jest współtwórcą międzynarodowego funkcjonującego w formie elektronicznej czasopisma „European Research Bulletin in Adapted Physical Activity" W okresie 1999-2003 koordynował Europejską Siecią Tematyczną Przystosowanej Aktywności Fizycznej (THENAPA) obejmującej 28 krajów. Dzięki realizowanym w skali międzynarodowej działaniom, w których uczestniczyli także przedstawiciele Polski z Akademii Wychowania Fizycznego J.Piłsudskiego w Warszawie, został przygotowany i utrwalony na płycie CD-ROM , europejski program kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Profesor Coppenolle współpracuje z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie i uczestniczył w uroczystościach związanych z 70-leciem Uczelni. Nasi doktoranci korzystają z bogatych doświadczeń udostępnianych przez członków zespołu , którym kieruje na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. W ramach studiów magisterskich nasi studenci mogą uczestniczyć w międzynarodowym programie kształcenia zorganizowanym przez niego w Belgii.