Kurs instruktorów piłki ręcznej poziom I (licencja C)

21080Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłaszają nabór na kurs instruktora piłki ręcznej poziom I (* licencja C). Program organizacji kursu instruktora piłki ręcznej zatwierdzony przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii C (odpowiednik tytułu instruktora w świetle przepisów obowiązujących do 2013 r.). Absolwenci otrzymują legitymację instruktora w piłce ręcznej umożliwiającą wydanie licencji trenerskiej C

Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej;
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z egzaminu końcowego;

Program obejmuje 120 godzin
Część ogólna – 44 godzin (teoria szkolenia sportowego, anatomia funkcjonalna, podstawy prawa w sporcie, fizjologia sportu, biomechanika sportu, psychologia sportu, seminarium)
Część specjalistyczna – 36 godzin – wykłady, 40 godzin - zajęcia praktyczne
Metodyka nauczania techniki i taktyki gry; kontrola pracy treningowej; planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych; zadania trenera w czasie meczu oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji międzynarodowej; zadania trenera klubowego; piłka ręczna – odmiany gry; sędziowanie; odnowa biologiczna.

*System licencyjny ZPRP oraz program kursu jest zgodny z wytycznymi porozumienia narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF) p.n. RINCK Convention, którego jednym z sygnatariuszy jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Warunki przyjęcia (rekrutacja)

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF do 1 października 2019 r.  Kontakt.

Opłaty za kurs:

1 500 zł (część specjalistyczna):  

- I rata - 1000 zł,

- II rata - 500 zł

500 zł (część ogólna)

Termin rozpoczęcia: jesień 2019 r.

Płatności należy dokonywać na podany poniżej nr konta bankowego:

22 1090 10140000 0001 0655 4910

z dopiskiem: imię, nazwisko, kurs instruktora piłki ręcznej

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

data publikacji: 2019.03.26