Profesor Tadeusz Bielicki

Profesor Tadeusz Bielicki

Urodzony 28 marca 1932 r. w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1956), tamże doktorat (1960) i habilitacja (1968), od 1978 profesor, członek korespondent PAN (1983), członek rzeczywisty PAN (199G),członek korespondent PAU (1997), dyrektor Zakładu Antropologii PAN (od 1971), przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN (od 1999), członek Nowojorskiej Akademii Nauk i członek honorowy Greckiego Towarzystwa Antropologicznego, wiceprzewodniczący European Anthropological Association (19921996). Stypendysta Fundacji Rockefellera, stażysta University of California w Los Angeles (1959-1960), Visiting Professor w Washington State University, Wrije Universiteit Brussel, University of Texas w Austin, uczestnik w ponad 40 kongresach międzynarodowych, współautor "Deklaracji w sprawie Ras i Rasizmu" UNESCO. Twórca polskiej szkoły antropologii społecznej. Autor wielu prac badawczych opublikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, z zakresu typologii antropologicznej ("Typologiczna i populacyjna koncepcja rasy w antropologii"); społecznych uwarunkowań wzrastania i dojrzewania; stratyfikacji społecznej badanej metodami antropologicznymi ("Rozwarstwienie społeczne ludności Polski"); społecznych i regionalnych zróżnicowań przedwczesnej umieralności dorosłych; społecznych uwarunkowań otłuszczenia i otyłości oraz z zakresu zmienności człowieka współczesnego ("O pewnej osobliwości człowieka jako gatunku"). Profesor T. Bielicki należy do inspiratorów badań z pogranicza antropologii fizycznej i wychowania fizycznego, podejmowanych przez polskie placówki nauk o kulturze fizycznej i od wielu lat ściśle współpracuje z Zakładem Antropologii AWF w Warszawie.