Profesor Roman Trześniowski

Profesor Roman Trześniowski (1909 - 2004)

Urodzony 1 sierpnia 1909 r. w Komarowie, absolwent AWF (1939) i Wydziału Pedagogicznego UW (1954), doktorat w INKF (1959), habilitacja w UW (1964), od 1973 profesor; w latach 1931-1936 nauczyciel,1945-1949 wizytator Kuratorium Pomorskiego, od 1949 nauczyciel akademicki w AWF; kierownik Katedry Teorii i Metodyki WF (1964-1971), dyrektor Instytutu WF i Rekreacji (1975-1977), dziekan Wydziału WF (1964-1969) członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Rady WF przy Ministrze Oświaty i Wychowania, Rady WF GKKFiT, Komitetu Nauk o KF PAN; współzałożyciel, sekretarz (1966-68) i prezes PTNKF (1968-1992); członek wielu komisji, rad i redakcji czasopism i periodyków naukowo-metodycznych; prezes honorowy Stowarzyszenia Absolwentów AWF. Autor wielu prac dotyczących rozwoju i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży, m. in. "Zdrowe i sprawne dziecko" (1958), "Rozwój fizyczny i sprawność młodzieży polskiej" (1961), "Miernik sprawności fizycznej uczniów i uczennic w wieku 7-19 lat" (1963), "Tabele sprawności lirycznej uczniów i uczennic w wieku 7-19 lat" (z S. Piliczem, 1989), "Rozwój fizyczny i sprawność Fizyczna młodzieży szkolnej w Polsce" (1990), "Sprawność fizyczna polskiej młodzieży w świetle badań z roku 1989" (z R. Przewędą, 1996), a także wielu publikacji na temat wychowania fizycznego w szkole oraz zabaw ruchowych, w tym dziewięciu wydań podręcznika "Zabawy i gry ruchowe". Prace profesora R. Trześniowskiego znacznie wzbogaciły dorobek polskiej teorii i metodyki wychowania fizycznego.