Profesor Lechosław Bogdan Dworak

Profesor Lechosław B. Dworak (ur. 1 stycznia 1945 roku), to ceniony i uznany na arenie międzynarodowej naukowiec w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

Studia ukończył w 1966 roku w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu (obecnie AWF w Poznaniu), następnie w 1974 roku obronił pracę doktorską p.t. „Analiza czasowo-siłowych charakterystyk mięśni człowieka na podstawie badań statycznych momentów sił prostowników stawu kolanowego w funkcji czasu".

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wychowania fizycznego ze specjalnością biomechanika, uzyskał w 1991 roku, w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej otrzymał w 1997 roku.

Po ukończeniu studiów pracował jako asystent w Zakładzie Biomechaniki w WSWF w Poznaniu, a od 1974 roku był adiunktem w tym Zakładzie.  W 1992 roku został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Biomechaniki, a od 1998 roku profesorem w tejże Katedrze. W latach 1993-2013 kierował Katedrą Biomechaniki.

Ponadto, od 1975 roku jest wykładowcą w Katedrze Bioniki na Wydziale Architektury i Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytecie Artystycznym) w Poznaniu, gdzie wykłada m.in.: anatomię plastyczną, ergonomię, bionikę (także w j. angielskim – dla studentów obcojęzycznych).

W latach 2002-2014 był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Reumatologii i Rehabilitacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM (obecnie Uniwersytecie Medycznym) w Poznaniu (wykładał biomechanikę i biomechanikę kliniczną (także w j. angielskim - dla studentów obcojęzycznych), natomiast od 2003 roku jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej, na Wydziale Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (wykłada biomechanikę i biomechanikę kliniczną).

Profesor Dworak pełnił wiele funkcji z wyboru lub mianowania. Do najważniejszych należy zaliczyć funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą w latach 1993-96, a także przewodniczenie kilkunastu komisjom oraz Komitetowi Wydawniczemu AWF Poznań.

Do licznych Jego działań poza Uczelnią, należy zaliczyć: funkcję członka Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki (2005-2008) (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), Rady Nauki i Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki (2008-2011) (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i aktywną działalność w Zespole Nauk Medycznych oraz Specjalistycznym Zespole Nauk Medycznych, a także kilkuletnią pracę w Komisji ds. Oceny Polskich Czasopism Naukowych oraz prace w Komisji ds. Stypendiów Dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po powołaniu Narodowego Centrum Nauki, był członkiem Korpusu Ekspertów (2011).

Główne kierunki zainteresowań naukowych  Profesora, dotyczą takich zagadnień, jak: identyfikacja poziomu i rozwoju  siły mięśniowej w ontogenezie człowieka, biomechanika lokomocji człowieka w normie i patologii, biomechaniczna ocena techniki ruchu oraz przeciążenia dynamiczne w narządzie ruchu człowieka.

Kierował kilkunastoma grantami uczelnianymi i ministerialnymi, w tym także grantami promotorskimi.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 publikacji naukowych oraz dwa podręczniki i skrypty. Dotychczas wypromował 8 doktorów w dziedzinach nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu, a 4 dalsze rozprawy są w trakcie postępowania o nadanie stopnia doktora.

Był zapraszany na wykłady do Uczelni zagranicznych m.in.: College of Health Sciences, Jönköping (1994, 1995, 1998), Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä (1996), Deutsche Sporthochschule, Kolonia (1998). Jest członkiem następujących Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (w latach 1996-2004 i 2004-2008, odpowiednio  sekretarz i prezes),  International Society of Biomechanics, International Society of Biomechanics in Sports, Polskiego Towarzystwa Naukowego  Kultury Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, a także Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jest/był także członkiem Komitetów Naukowych: Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (2007-2010), Komitetu Ergonomii PAN (2004-2010) - w tym przewodniczącym Sekcji Ergonomii w Rehabilitacji tegoż Komitetu (2005-2007), Komisji Podstawowych Problemów Kultury Fizycznej i Komisji Ergonomii PAN – Oddział w Poznaniu, Komisji Przyrodniczych Podstaw Kultury Fizycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Za swoją działalność został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi 1987, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 1989, Złotym Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego; również wielokrotnie nagrodami resortowymi i uczelnianymi, a mianowicie: Indywidualną Nagrodą Prezesa UKFiT 1992, Indywidualną Nagrodą JM Rektora AWF, I° w latach 1996, 1997, 2004 i II° w 2002 roku.