Kierunki objęte rekrutacją

Wydział Wychowania Fizycznego

Wychowanie fizyczne

- Studia I stopnia stacjonarne

- Studia I stopnia niestacjonarne


Sport

- Studia I stopnia stacjonarne

Realizowane będą następujące specjalności:  podnoszenie ciężarów, pływanie, lekka atletyka, sportowe gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa), kulturystyka, sporty gimnastyczne, boks, szermierka, fitness, żeglarstwo, tenis, judo, zapasy, żeglarstwo deskowe, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboard, kajakarstwo.

Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zakwalifikowanie w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 12 osób.


Wydział Turystyki i Rekreacji

Turystyka i rekreacja

- Studia I stopnia stacjonarne

- Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim


Wydział Rehabilitacji

Fizjoterapia

- Studia 5-letnie magisterskie stacjonarne


Pielęgniarstwo

- Studia I stopnia stacjonarne

- Studia I stopnia niestacjonarne (pomostowe)

Uczelnia zastrzega sobie prawo niepodjęcia kształcenia w roku akademickim 2017/2018 na I rok studiów na  kierunku pielęgniarstwo studia niestacjonarne (pomostowe), na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów nie mniej niż 60 osób.


Terapia zajęciowa  

- Studia I stopnia stacjonarne