Kierunki objęte rekrutacją

Wydział Wychowania Fizycznego

Wychowanie fizyczne

- Studia I stopnia stacjonarne

- Studia I stopnia niestacjonarne


Sport

- Studia I stopnia stacjonarne

Realizowane będą następujące specjalności:  podnoszenie ciężarów, pływanie, lekka atletyka, sportowe gry zespołowe (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa), kulturystyka, sporty gimnastyczne, boks, szermierka, fitness, żeglarstwo, tenis, judo, zapasy, żeglarstwo deskowe, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboard, kajakarstwo.

Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zakwalifikowanie w postępowaniu rekrutacyjnym minimum 12 osób.


Wydział Turystyki i Rekreacji

Turystyka i rekreacja

- Studia I stopnia stacjonarne

- Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim (płatne)

kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia w zarządzeniu Rektora w sprawie  ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.


Wydział Rehabilitacji

Fizjoterapia

- Studia 5-letnie magisterskie stacjonarne


Pielęgniarstwo

- Studia I stopnia stacjonarne

- Studia I stopnia niestacjonarne

kierunek studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia w zarządzeniu Rektora w sprawie  ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.


Terapia zajęciowa  

- Studia I stopnia stacjonarne