Piłka ręczna

Wymagania rekrutacyjne

- Ukończone 18 lat

- Wykształcenie, co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne)

Wymagane dokumenty

- podanie o przyjęcie na kurs (pobierz);

- ksero dowodu osobistego;

- 1 zdjęcie  (3,5 cm x 4,5 cm ) przesłane w wersji elektronicznej;

- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do wglądu);

- zaświadczenie lekarskie wystawione wyłącznie przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy.