Trener przygotowania motorycznego

Składanie dokumentów na III edycję studiów podyplomowych trener przygotowania motorycznego trwa do 31.01.2020 r. Celem kształcenia  jest wyposażenie uczestników studiów w specjalistyczną wiedzę z zakresu przygotowania motorycznego zawodników różnych dyscyplin sportu.

Założenia studiów:
*pozyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu nauk biomedycznych, które pomogą zrozumieć procesy zachodzące w organizmie podczas wysiłku fizycznego o różnym stopniu natężenia
*pozyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu przygotowania motorycznego zawodników różnych dyscyplin sportu (efekty kształcenia)

Kandydaci na studia podyplomowe to absolwenci kierunków studiów: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, ponadto trenerzy różnych dyscyplin sportu, którzy posiadają co najmniej ukończone studia I stopnia.
Studia mają charakter praktyczny,  obejmują 255 godzin dydaktycznych (2 semestry) realizowanych w sesjach weekendowych. Planowany termin rozpoczęcia zajęć marzec 2020 r. Planowany koszt około 5700.00 zł.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia (dla Wydziału WF);
  • dowód osobisty;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
  • 2 zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm

Dokumenty należy składać w Centrum Kształcenia Podyplomowego do 31.01.2020 r. Kontakt.

data publikacji: 2019.05.30