Szkolne wychowanie fizyczne

Nabór na studia podyplomowe SZKOLNE WYCHOWANIE FIZYCZNE na edycję XIV  zostało przedłużony do 01.10.2019 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów 12 październik 2019 r. Planowany koszt studiów (3 semestry) około 6000,00 zł.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się nauczyciele różnych specjalności- absolwenci wyższych uczelni, z przygotowaniem pedagogicznym, posiadający tytuł magistra. Kandydaci muszą przystąpić i pozytywnie zaliczyć egzamin wstępny obejmujący sprawdzian fizyczny z pływania oraz 1 z 4 gier zespołowych ( koszykówka, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna ).

Studia podyplomowe obejmują 400 godzin dydaktycznych i mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Słuchacze studiów uzyskują wiedzę oraz nabywają umiejętności związane z wychowaniem fizycznym i sportem dzieci i młodzieży, a także szeroko rozumianą kulturą fizyczną. Po ukończeniu studiów podyplomowych Szkolne wychowanie fizyczne absolwent będzie posiadał kompetencje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia dla Wydziału Wychowania Fizycznego (pobierz);
- dowód osobisty;
- dyplom ukończenia szkoły wyższej;
- 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm;
- przygotowanie pedagogiczne;
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Szczegółowe informacje o studiach.

Składanie dokumentów do Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa  do 1 października 2019 roku. Kontakt.

data publikacji: 2019.02.19