Psychologia sportu

Nabór na studia podyplomowe PSYCHOLOGIA SPORTU został zakończony. Planowany termin rozpoczęcia XI edycji studiów to styczeń 2020 r. Planowany koszt studiów (3 semestry) około 6000,00 zł.

Podyplomowe Studia Psychologii Sportu zostały powołane dla absolwentów wyższych studiów psychologicznych już pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w polskich związkach sportowych i klubach sportowych.

Studia podyplomowe obejmują 280 godzin dydaktycznych i są przeznaczone dla absolwentów kierunku psychologia. Ich celem jest przekazanie uczestnikom najnowszej wiedzy z psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami sportu wyczynowego. Ponadto wskazanie możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu i walce sportowej. Słuchacze studiów zdobędą także wiedzę z wybranych nauk o kulturze fizycznej, zostaną wskazanie możliwości jej wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu oraz walce sportowej.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia dla Wydziału Wychowania Fizycznego (pobierz);
- dowód osobisty;
- dyplom magistra psychologii;
- 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm;
- potwierdzenia semestralnych wpłat.

Szczegółowe informacje o studiach.

Składanie dokumentów w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do  04 stycznia 2020 roku. Kontakt.

data publikacji: 2019.01.14