O Jubileuszu

Szanowni Państwo,

Rok 2019 będzie szczególny dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 29 listopada 1929 roku z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego powstał Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie, przekształcony w 1938 roku w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Zatem 29 listopada 2019 roku rozpoczniemy 90 rok istnienia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Uczelni, z którą przez 9 dekad swojego istnienia było związanych 18 pokoleń studentów, ponad 50 tysięcy absolwentów i kilka nowych pokoleń pracowników. Był to okres ogromnego wysiłku, nie tylko kolejnych rektorów i dziekanów, ale także kadry naukowo – dydaktycznej, administracyjnej, a przede wszystkim studentów i absolwentów.

Już dziś zapraszam wszystkich Państwa do czynnego udziału w wydarzeniach jubileuszowych, którymi chcemy ukazywać rolę i znaczenie naszej uczelni w przestrzeni publicznej. Będą to m.in.: konferencje naukowe, sympozja, publikacje, wystawy i imprezy sportowo – kulturalne. Pragniemy tym podkreślać, że zarówno 90 lat temu - jaki i dzisiaj Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego to uczelnia wysokospecjalistyczna, służąca człowiekowi na wszystkich etapach życia. Każdego roku wielu znamienitych absolwentów opuszcza mury naszej Uczelni z dyplomem trenera, instruktora, pedagoga, fizjoterapeuty, pielęgniarza, kosmetologa i specjalisty terapii zajęciowej. Nasi absolwenci pełnią dziś, tak samo jak kiedyś, bardzo odpowiedzialne role. Troszczą się bowiem o kondycję psychofizyczną dzieci, dorosłych i osób starszych. Trend zdrowego stylu życia i korzystnego wyglądu otwiera zaś przed nimi kolejne perspektywy zawodowe. Dzięki doskonałemu wykształceniu wszyscy nasi absolwenci mają zagwarantowany dobry start na rynku pracy w Polsce, w Europie i na świecie.

Zapraszam do wspólnego świętowania jubileuszu 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego bo praca na rzecz uczelni o tak bogatej historii to wielki honor.

Rektor AWF Warszawa

Prof. Andrzej Mastalerz