Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020, zgodnie z Zarządzeniem Rektora  nr 25/2016/2017 oraz  Zarządzeniem Rektora nr 38/2017/2018

 1. Dr hab. prof AWF Michał Lenartowicz - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia (przewodniczący Komisji),
 2. Dr hab. prof. AWF Jolanta Mogiła-Lisowska - Przewodnicząca Senackiej Komisji ds Dydaktyki,
 3. Prof.dr n.med Marek Kowalczyk - Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki,
 4. Doc.dr Elżbieta Olszewska - Pełnomocnik Rektora ds kształcenia podyplomowego i kursów,
 5. Dr hab. prof AWF Jan Gajewski / prof dr hab Monika Guszkowska - Kierownik studiów doktoranckich,
 6. Dr Marcin Czechowski - Przedstawiciel Wydziału Wychowania Fizycznego,
 7. Dr Ewa Niedzielska - Przedstawiciel Wydziału Turystyki i Rekreacji,
 8. Dr Małgorzata Charmas - Przedstawiciel Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
 9. Dr Małgorzata Skiert / dr Paweł Tarkowski- Przedstawiciel Wydziału Turystyki i Zdrowia,
 10. Dr Ida Wiszomirska - Przedstawiciel Wydziału Rehabilitacji,
 11. Mgr Violetta Perzyńska - Dyrektor Biblioteki Głównej,
 12. Julia Nagler / Joanna Nowak - Przedstawiciel studentów,
 13. Bartłomiej Majewski / Bartłomiej Kruk - Przedstawiciel studentów,
 14. Mgr Zuzanna Mazur / mgr Aleksandra Nowacka- Przedstawiciel doktorantów,
 15. Mgr Łukasz Kaleńczuk / mgr Paulina Batorzyńska - Przedstawiciel doktorantów
 16. Mgr inż. Katarzyna Dąbrowska - Główny Specjalista ds Jakości Kształcenia

Skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 84/2012/2013 oraz Zarządzeniem Rektora nr 16/2014/2015:

 1. Prof. nzw dr hab. Jolanta Mogiła-Lisowska – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia (przewodniczący Komisji),
 2. Dr hab. Michał Lenartowicz – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Dydaktyki,
 3. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mazurek – Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki,
 4. Doc. dr Elżbieta Olszewska – Kierownik studiów podyplomowych,
 5. Prof. nzw dr hab. Jan Gajewski – Kierownik studiów doktoranckich,
 6. Dr Anna Kęska – przedstawiciel Wydziału Wychowania Fizycznego,
 7. Dr Grażyna Brzuszkiewicz - Kuźmicka – przedstawiciel Wydziału Rehabilitacji,
 8. Dr Ewa Niedzielska – przedstawiciel Wydziału Turystyki i Rekreacji,
 9. Dr Maria Turosz – przedstawiciel Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu,
 10. Mgr Renata Kopytiuk - przedstawiciel Wydziału Turystyki i Zdrowia
 11. Mgr Violetta Perzyńska – Dyrektor Biblioteki Głównej,
 12. Marcin Franczuk – Przedstawiciel studentów,
 13. Ariel Wojciechowski – Przedstawiciel studentów,
 14. Zuzanna Mazur – Przedstawiciel doktorantów,
 15. Konrad Lasocki – Przedstawiciel doktorantów,
 16. Mgr inż. Katarzyna Dąbrowska – Główny Specjalista ds. Jakości Kształcenia

W skład Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, wyodrębnionego na posiedzeniu Uczelnianej Komisji  dnia  10 lipca 2013r wchodzą:

 1. Prof. dr hab. Jolanta Mogiła- Lisowska
 2. Prof. dr hab. Jan Gajewski
 3. Mgr inż. Katarzyna Dąbrowska
 4. Dr Grażyna Brzuszkiewicz- Kuźmicka
 5. Dr Anna Kęska
 6. Konrad Lasocki
 7. Marcin Franczuk