Struktura systemu na poziomie jednostki

Struktura wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia zależy od specyfiki jednostki, jej organizacji, posiadanych uprawnień oraz charakterystyki prowadzonego kształcenia – stąd jest indywidualnie zorganizowana na poziomie wydziałów oraz biblioteki, z uwzględnieniem szerokich konsultacji z pracownikami. Struktury wydziałowych systemów oraz systemu zapewnienia jakości w Bibliotece Głównej są dostępne na podstronach jednostek.