Zmiany w Regulaminie ZFŚS

W związku z Zarządzeniem Rektora AWF Warszawa nr 56/2017/2018 z 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 33/2015/2016 z 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu ZFŚS oraz zmianą wszystkich wniosków socjalnych, prosimy o ich prawidłowe wypełnianie i złożenie w Dziale Spraw Pracowniczych (bud. Administracji, pok. nr 15):

- wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego „Gwiazdka” należy złożyć do 30 września 2018 r.

- pozostałe wnioski socjalne do 10 grudnia 2018 r.

Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po w/w terminach nie będą rozpatrzone.

Regulamin ZFŚS tekst jednolity, obowiązujący od 1 sierpnia 2018 r. i wzory zmienionych wniosków.

data publikacji: 2018.08.22