Socjalne

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku wskazane jest zapoznanie się z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst zaktualizowany, obowiązujący w roku 2018) w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uwaga! Zmienione zostały zał. 5 i 7.

Tabela dopłat z ZFŚS do usług i wypoczynku z dn. 9.05.2016 r.

Załącznik nr 8

do Regulaminu

Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych

Lp.

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie

Wskaźnik procentowy pomocy socjalnej

1.

do 800 zł

85%

2.

od 801 zł do 1.600 zł

70%

3.

od 1.601 zł do 2.400 zł

55%

4.

od 2.401 zł do 3.200 zł

35%

5.

od 3.201 zł – powyżej

25%