Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

Ogłaszamy nabór na X edycję studiów podyplomowych ŻYWIENIE I WSPOMAGANIE DIETETYCZNE W SPORCIE. Planowany termin rozpoczęcia studiów listopad 2019 r. Planowany koszt studiów (2 semestry) około 4800,00 zł.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym inż. mgr, lekarza oraz absolwenci studiów licencjackich kierunków związanych z wychowanie fizycznym, sportem, turystyką, żywnością i żywieniem, dietetyką, medycyną, rehabilitacją, farmacją i zdrowiem publicznym, a także absolwenci innych kierunków związanych zawodowo ze sportem.

Studia podyplomowe obejmują 200 godzin dydaktycznych i  mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego poradnictwa w zakresie żywienia i wspomagania dietetycznego osób podejmujących aktywność fizyczną w zwiększonym wymiarze czasu. Studia te również służą pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia dla Wydziału Wychowania Fizycznego (pobierz);
- dowód osobisty;
- dyplom ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm;
- potwierdzenia semestralnych wpłat.

Szczegółowe informacje o studiach.

Dokumenty należy składać w Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa  Kontakt.

data publikacji: 2018.11.16