Trener personalny

Ogłaszamy nabór na VI edycję studiów podyplomowych TRENER PERSONALNY. Składanie dokumentów trwa do 31.10.2019 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów listopad 2019 r. Planowany koszt studiów (2 semestry) około 5300,00 zł.

Studia podyplomowe obejmują 250 godzin dydaktycznych i mają charakter praktyczny. Celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie na studia dla Wydziału Wychowania Fizycznego (pobierz);
- dowód osobisty;
- dyplom ukończenia studiów wyższych;
- 2 zdjęcia formatu 3,5 cm x 4,5 cm;
- zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
- potwierdzenia semestralnych wpłat.

Szczegółowe informacje o studiach.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do 31 października 2019 roku. Kontakt.

data publikacji: 2018.11.16