Pełnomocnicy Rektora

Kadencja 2016 - 2020

Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia podyplomowego i kursów

dr Elżbieta Olszewska studiapodyplom@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji

mgr Marcin Mielniczuk marcin.mielniczuk@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Marcin Mielniczuk marcin.mielniczuk@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. sportu powszechnego

dr Artur Kruszewski artur.kruszewski@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

dr Andrzej Rakowski andrzej.rakowski@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. kontaktów międzynarodowych

mgr Tomasz Skiba t.skiba@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. systemu POLON

mgr Iwona Twarowska iwona.twarowska@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Legii Akademickiej

płk dr Stefan Zakrzewski stefan.zakrzewski@awf.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. mobbingu

prof. dr hab. Marek Kowalczyk m.kowalczyk@awf.edu.pl