Struktura systemu na poziomie uczelni

Kadencja 2012-2016

Na poziomie Uczelni System Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą:

  • Senacka Komisja ds. Dydaktyki – powołana Uchwałą Senatu nr 3/2012/2013, w składzie określonym na kadencję 2012-2016
  • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia – powołana Zarządzeniem Rektora nr 84/2012/2013, w składzie określonym na kadencję 2012-2016, z wyodrębnionym Zespołem ds. Oceny Jakości Kształcenia
  • Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia - powołany Zarządzeniem Rektora nr  70/2012/2013
  • Główny Specjalista ds. Jakości Kształcenia – mgr inż. Katarzyna Dąbrowska, katarzyna.dabrowska@awf.edu.pl;  tel. 22 834 04 31 w 486

Kadencja 2016-2020

Na poziomie Uczelni System Zapewnienia Jakości Kształcenia tworzą:

  • Senacka Komisja ds. Dydaktyki – powołana Uchwałą Senatu nr 2/2016/2017 oraz 21/2016/2017, w składzie określonym na kadencję 2016-2020
  • Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia – powołana Zarządzeniem Rektora nr 25/2016/2017, w składzie określonym na kadencję 2016- 2020, z wyodrębnionym Zespołem ds. Oceny Jakości Kształcenia
  • Zespół ds. Analiz Jakości Kształcenia - powołany Zarządzeniem Rektora nr 70/2012/2013
  • Główny Specjalista ds. Jakości Kształcenia – mgr inż. Katarzyna Dąbrowska, katarzyna.dabrowska@awf.edu.pl; tel. 22 834 04 31 w 486