23. Piknik Naukowy PR i CNK za nami

W sobotę 11 maja br. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie po raz kolejny uczestniczyła w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, odbywającym się na Stadionie Narodowym. Tegoroczna 23. już edycja odbyła się pod hasłem My i maszyny. Stanowisko AWF Warszawa, zlokalizowane w strefie zdrowia, jak co roku oferowało wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Obecność AWF Warszawa na 23. Pikniku Naukowym była możliwa dzięki wsparciu, zaangażowaniu i poświęceniu wielu osób.

Nadzór nad organizacją naszego stoiska i prezentacją jego oferty pełnili: prof. dr hab. Monika Guszkowska, Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń; dr Karol Gryko, koordynator międzywydziałowy oraz koordynatorzy wydziałowi: dr Anna Kopiczko z Wydziału Wychowania Fizycznego, dr hab. prof. AWF Izabela Rutkowska, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Rehabilitacji a także dr Joanna Piotrowska z Wydziału Turystyki i Rekreacji.

Czynny udział w realizacji przedsięwzięcia wzięli:

Z Wydziału Wychowania Fizycznego: pracownicy Zakładu Antropologii i Promocji Zdrowia: dr Anna Kopiczko, dr Monika Łopuszańska-Dawid, dr Beata Wojtyczek, mgr Ewelina Wierzbicka, Elżbieta Kęsicka; pracownicy Zakładu Lekkoatletyki i Gier Sportowych: dr Karol Gryko, dr Dorota Kamień, dr Iwona Maliszewska oraz grupa studentów i zawodników: Katarzyna Kapuśniak, Rafał Wieteska, Marcin Śleszyński, Zuzanna Małkińska, Jacek Lenard, Olga Kobzar, Olga Miksza, Agata Kucharska, Stanisław Zagańczyk, Szymon Szczepaniak, Bartłomiej Szymaniak, Anna Bielecka, Wiktoria Pieniak, Eliza Roguska, Alicja Martyna, Magdalena Kucharska.

Z Wydziału Rehabilitacji: mgr Edyta Łukasik z Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii i mgr Monika Bartnik z Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej oraz reprezentacja studencka: Oliwia Lorkiewicz, Natalia Piątkowska, Monika Kołodziej, Małgorzata Buczak, Klaudia Chmielińska, Klaudia Czerepak, Yan Haletskyi, Agnieszka Kiełpińska, Paulina Demczuk, Marta Zdunek, Natalia Jurczak, Krzysztof Kwiatkowski, Karol Kukla, Agnieszka Komosa, Weronika Kruk.

Z Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr Joanna Piotrowska z Zakładu Metodyki Rekreacji oraz studenci: Paweł Abramowicz, Łukasz Mędrzycki, Eryk Muszyński, Igor Kriwopust.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z perspektywy stoiska AWF Warszawa.

data publikacji: 2019.05.13