Pion Prorektora ds. Rozwoju

Zespół Współpracy z Zagranicą

Centrum Informatyczne

Międzywydziałowe Laboratorium Neuropsychofizjologii MLN (w zakresie administracyjnym)

Centralne Laboratorium Badawcze CLB (w zakresie administracyjnym)

Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy w Pięknej Górze

Archiwum Centralne (w zakresie składnicy akt Filii w Białej Podlaskiej – we współpracy z Prorektorem ds. Filii AWF)

Inne jednostki lub samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni