Pion Prorektora ds. Filii AWF

Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Podlasie"

Ośrodek Sportów Wodnych w Rybitwach k/Pisza

Inne jednostki, sekcje, ośrodki, zespoły i samodzielne stanowiska pracy umiejscowione w strukturze organizacyjnej Filii, określone w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni lub innych zarządzeniach Rektora.