Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w AWF Warszawa

W poniedziałek 24 września br. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęła nowy rok akademicki 2018/2019.

Pragniemy podkreślać, że zarówno 90 lat temu - jaki i dzisiaj Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego to uczelnia wysokospecjalistyczna, służąca człowiekowi na wszystkich etapach życia. Każdego roku wielu znamienitych absolwentów opuszcza mury naszej Uczelni z dyplomem trenera, instruktora, pedagoga, fizjoterapeuty, pielęgniarza, kosmetologa i specjalisty terapii zajęciowej. Nasi absolwenci pełnią dziś bardzo odpowiedzialne role. Troszczą się bowiem o kondycję psychofizyczną dzieci, dorosłych i osób starszych. Trend zdrowego stylu życia i korzystnego wyglądu otwiera zaś przed nimi kolejne perspektywy zawodowe. Dzięki doskonałemu wykształceniu wszyscy nasi absolwenci mają zagwarantowany dobry start na rynku pracy w Polsce, w Europie i na świecie” – powiedział Rektor prof. Andrzej Mastalerz otwierając nowy rok akademicki.


W uroczystości licznie udział wzięli rektorzy i delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, parlamentarzyści, duchowni, reprezentanci środowiska sportowego, przedstawiciele biznesu oraz licznie zgromadzeni studenci pierwszego roku.


List gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Jan Widera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Delegacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Paweł Skotarek oraz Jan Strzeżek odczytała list gratulacyjny od Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wręczyła na ręce JM Rektora czek o wartości nominalnej 31 925 000 zł w obligacjach skarbowych zwiększających kapitał uczelni na finansowanie zadań inwestycyjnych w AWF Warszawa. Następnie list gratulacyjny od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał prof. Michał Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz przedstawił pozostałe instytucje, które przesłały listy gratulacyjne dla naszej Akademii.


Uroczyste ślubowanie złożyli wybrani studenci pierwszego roku, którzy zostali przyjęci na studia w AWF Warszawa z najlepszymi wynikami w procesie rekrutacji.


Podczas Inauguracji JM Rektor wręczył Medale Zygmunta Gilewicza tegorocznym absolwentom studiów drugiego stopnia, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Medale otrzymali:
- mgr Anna Pindakiewicz z Wydziału Wychowania Fizycznego
- mgr Monika Zając z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
- mgr Magdalena Tomaszuk-Sacharuk z Wydziału Turystyki i Zdrowia
- mgr Kinga Gamla z Wydziału Turystyki i Zdrowia


Zgodnie z tradycją naszej Uczelni w uroczystej inauguracji udział wzięli absolwenci z Rocznika 1968-1972, który świętuje jubileusz 50-lecia rozpoczęcia studiów w AWF Warszawa. Podczas tegorocznej inauguracji swoją obecnością zaszczycili nas także absolwenci Rocznika 1958-1962, którzy 60 lat temu rozpoczęli studia w naszej Akademii. Dziękujemy wspaniałym absolwentom za cenne przesłanie dla studentów I roku na ich dalszą drogę życiową.


Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. "Alpinizm – dziwny sport” " wygłosił dr Janusz Onyszkiewicz, były Prezes Polskiego Związku Alpinizmu, dwukrotny Minister Obrony Narodowej.

Fotogaleria z Inauguracji
Fot. Mariola Godlewska

data publikacji: 2018.09.25