Stypendia Santander Universidades dla studentów i doktorantów AWF Warszawa

Pragniemy poinformować, że w ramach programu Santander Universidades AWF Warszawa otrzymała środki finansowe z przeznaczeniem na jednorazowe stypendia dla studentów i doktorantów naszej uczelni, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Akademii, zaangażowaniem społecznym, szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie i działalności pozauczelnianej.

Co zrobić aby uzyskać stypendium?

  • studiować na studiach I, II lub III stopnia
  • posiadać szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku osiągnięcia w działalności uczelnianej i naukowej (koła naukowe, sportowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie, etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje, etc.) oraz wysokie osiągnięcia w sporcie uzyskane w roku kalendarzowym 2018.
  • złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Santander Universidades

Wnioski o stypendia należy składać do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Rektora z dopiskiem na kopercie: Stypendium Santander Universidades.

Zapoznaj się z regulaminem i pobierz załączony wniosek.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

data publikacji: 2019.03.12