Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. Kultura fizyczna a prestiż społeczny

W imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym nt. Kultura fizyczna a prestiż społeczny oraz spotkaniu wigilijno-świątecznym, które odbędą się w sobotę 15 grudnia br. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3. Początek o godz. 10.00.

Patronatem Honorowym objął Sympozjum Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki.

Celem sympozjum jest ukazanie wielowymiarowych związków występujących między kulturą fizyczną a prestiżem społecznym. Przedstawione zostaną zagadnienia oryginalne i przygotowane przez najwybitniejszych intelektualistów, którzy zajmują się problematyką kultury fizycznej z różnych perspektyw teoretycznych i metodologicznych oraz różnych dyscyplin naukowych, w tym między innymi filozofii, socjologii i pedagogiki.

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy zostaną obdarowani monografią pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza zatytułowaną Kultura fizyczna a prestiż społeczny, na którą składa się 29 poznawczo interesujących rozdziałów, przygotowanych przez przedstawicieli różnych środowisk naukowych.

Więcej informacji oraz program

data publikacji: 2018.12.04