Mgr Wojciech Szuppe 1931 - 2018

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 7 października  2018 r. zmarł w wieku 87 lat

ŚP.

MGR WOJCIECH SZUPPE

Absolwent i wieloletni pracownik AWF Warszawa, trener klasy mistrzowskiej w piłce siatkowej.

Zatrudniony w Zakładzie Teorii i Metodyki Sportowych Gier Zespołowych w latach 1953-1997,

ostatnio na stanowisku starszego wykładowcy.

Wybitny siatkarz, reprezentant Polski. Z zespołem AZS-AWF Warszawa wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza Polski, najpierw jako zawodnik, potem, przez 15 lat, jako trener. Wychował znakomitych siatkarzy, medalistów olimpijskich i MŚ. Z sukcesami szkolił siatkarzy w Tunezji. Współautor wielu opracowań metodyczno-szkoleniowych.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, takimi jak:

Zasłużony Mistrz Sportu, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pamięć o Nim na zawsze pozostanie na kartach historii naszej Alma Mater

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

składamy wyrazy współczucia

Rektor, Senat

oraz cała społeczność akademicka

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w piątek 12 października 2018 r. o godz. 15.15

w kościele św. Ignacego na Wólce Węglowej.

data publikacji: 2018.10.09