Dzień Otwarty 2019 w AWF Warszawa za nami

W sobotę 30 marca br.  w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się dzień „Otwartych drzwi”. Był on doskonałą okazją do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną i wymaganiami egzaminacyjnymi naszej Alma Mater. Kandydaci na studia uzyskali informacje na temat wymagań na poszczególnych wydziałach i kierunkach, jak również obejrzeli obiekty AWF, na których będą zdawać egzaminy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni: prof. Michał Lenartowicz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia; prof. Krzysztof Perkowski, Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego; prof. Stanisław Piekarski, Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji, prof. Izabela Rutkowska, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Rehabilitacji, mgr Marcin Mielniczuk, Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji oraz ds. Osób Niepełnosprawnych a także Artur Pałczyński z Zespołu ds. Rekrutacji, którzy w swoich wystąpieniach starali się przybliżyć przybyłym specyfikę studiów w AWF.

Kandydaci mieli również możliwość spotkania i rozmowy ze studentami, którzy podzielili się z nimi swoimi doświadczeniami, co było możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa oraz przewodniczącego Organizacji Studenckiej Juvenis AWF, którzy zainspirowali społeczność studencką do działania.

Najważniejszą częścią dnia otwartego była prezentacja prawidłowego wykonania poszczególnych ćwiczeń egzaminu sprawnościowego. Kandydaci, którzy przybyli na to spotkanie chociaż w części mogli odczuć atmosferę rywalizacji jaka towarzyszyć im będzie podczas egzaminów wstępnych.

W imieniu Zespołu ds. Rekrutacji dziękujemy za tak liczne przybycie wszystkim zainteresowanym ofertą edukacyjną naszej uczelni.

Do zobaczenia na egzaminach!

data publikacji: 2019.04.03