Chińska delegacja w AWF Warszawa

W dniach 8-10 listopada br. gościliśmy w naszej Alma Mater oficjalną delegację z AWF Pekin (Beijing Sport University), naszego wieloletniego partnera w relacjach bilateralnych, a od bieżącego roku akademickiego – także w ramach Programu ERASMUS (KA 107).

Grupie delegatów przewodził Prorektor, prof. CHEN Liren, a w jej skład wchodzili: Dziekan Wydziału Sportowo-Trenerskiego, prof. SHANG Yinqiu, oraz dr LI Sheng, dr XIE Qian i p. SUN Xiao.

Goście wzięli udział w trzech spotkaniach merytorycznych - dwukrotnie z Prorektorem ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, prof. Michałem Lenartowiczem i przedstawicielami Wydziałów, a także z Dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego, prof. Krzysztofem Perkowskim i grupą nauczycieli akademickich. Zapoznali się z campusem i obiektami dydaktyczno-sportowymi.

Delegacja została także podjęta przez JM Rektora, prof. Andrzeja Mastalerza. Strony uzgodniły kontynuowanie tradycyjnej współpracy bilateralnej (głównie rozwijanie wymiany wykładowców), która zostanie uzupełniona o mobilności nauczycieli akademickich w Programie ERASMUS. O ile pozwolą możliwości formalne, zostaną podjęte kroki dla wdrożenia wymiany studentów, zwłaszcza na szczeblu doktoranckim.

Goście byli także zainteresowani współpracą w obszarze gier zespołowych i wychowania fizycznego dla służb mundurowych. Zamierzają delegować do Akademii swoich specjalistów. Strony widzą szansę na realizację powyższego na bazie Filii Uczelni w Białej Podlaskiej.

Fotorelacja.

data publikacji: 2018.11.15