AWF Warszawa na IV Narodowym Kongresie Żywieniowym

Na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie w dniach 25–26 stycznia br. odbył się IV Narodowy Kongres Żywieniowy, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego nie udaje się powstrzymać narastania nadwagi i otyłości, szczególnie u dzieci i młodzieży? Ponadto dyskutowano na temat zaburzeń odżywiania w wieku młodzieńczym, czyli bulimią i anoreksją. Ważnym elementem Kongresu była prezentacja przez Instytut Żywności i Żywienia Nowej Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia dzieci i młodzieży (4-18 lat). Praktyczne wskazówki, jak zachęcić dzieci i młodzież do dbania o właściwe żywienie i aktywność fizyczną, przedstawili licznie zaproszeni eksperci w tym także wykładowcy naszej uczelni. AWF Warszawa reprezentowali: dr Anna Kęska, dr Anna Kopiczko, dr Monika Łopuszańska-Dawid, dr Sylwia Nowacka-Dobosz, dr Elżbieta Olszewska, dr Piotr Tabor i dr Beata Wojtyczek. Kongres Żywieniowy był okazją do prezentacji wyników badań krajowych ośrodków naukowych w ramach kilku sesji referatów oraz sesji posterowej. Pierwszego dnia Kongresu w sesji posterowej dr Anna Kopiczko zaprezentowała wyniki swoich badań pt.: „Stan odżywienia, aktywność fizyczna a ryzyko otyłości u dziewcząt z przepukliną oponowo- rdzeniową”. Praca została wyróżniona nagrodą przez Komitetu Naukowego IV Narodowego Kongresu Żywieniowego IŻŻ. W sesji naukowej poświęconej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży referowali dr Elżbieta Olszewska wystąpienie nt.: „Posturale efekty nadwagi i niedoboru masy ciała u dzieci i młodzieży” oraz dr Sylwia Nowacka-Dobosz „Aktywność fizyczna a rozwój umysłowy - poszukiwanie związków”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również debata dotycząca aktywności fizycznej z udziałem naszych wykładowców, dr E. Olszewskiej i dr. P. Tabora oraz absolwenta AWF mgr. Artura Lauterbacha.

Serdecznie dziękujemy Panu prof. dr. hab. n. med. Mirosławowi Jaroszowi, Przewodniczącemu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego, Dyrektorowi Instytutu Żywności i Żywienia oraz Pani prof. dr hab. Jadwidze Charzewskiej za zaproszenie na IV Narodowy Kongres Żywieniowy i gratulujemy znakomitego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do fotogalerii.

data publikacji: 2019.01.29