AWF Warszawa laureatem konkursu Zintegrowane Programy Uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, organizatorzy konkursu Zintegrowane Programy Uczelni, przeznaczą dla naszej Alma Mater kwotę 5 615 757,15 PLN na projekt: Impuls do doskonałości - na drodze do rozwoju!

W dniu 8 lipca br. JM Rektor AWF Warszawa prof. Andrzej Mastalerz odebrał symboliczny czek od Jana Strzeżka - doradcy wicepremiera Jarosława Gowina i radnego dzielnicy Bielany.

Celem nagrodzonego projektu jest podniesienie konkurencyjności i jakości w obszarze nauki i edukacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie poprzez wdrożenie narzędzi informatycznych wspomagających proces zarządzania uczelnią, podniesienie efektywności naukowej 130 pracowników uczelni oraz zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy, przyczyniające się do dostosowania do potrzeb rynku pracy wiedzy i umiejętności 460 studentów.

Jest to już drugi konkurs wygrany przez naszą Alma Mater w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, który realizowany będzie do 2022 roku. W dużym stopniu kontynuuje on działania podjęte w pierwszym konkursie. Ogólna wartość obu projektów wynosi ponad 13 mln złotych.

Fot. źródło BielanyTV

data publikacji: 2019.07.10