AWF Warszawa instytucjonalnym członkiem zarządu AIESEP na kadencję 2018-2022

Z przyjemnością możemy poinformować, że w wyniku głosowania niejawnego AWF Warszawa ponownie uzyskała zaufanie delegatów i spośród 17 uczelni z całego świata została wybrana w grupie 12 instytucji do Zarządu AIESEP na kadencję 2018-2022.

Spotkanie wyborcze Zgromadzenia Ogólnego AIESEP odbyło się pod koniec lipca w trakcie światowego kongresu AIESEP 2018 “Engaging, empowering and innovative futures: enhancing connective possibilities for physical education and sports pedagogy” zorganizowanej przez University of Edinburgh w Wielkiej Brytanii. Uprawnieni do głosowania delegaci – indywidualni i instytucjonalni członkowie AIESEP wybierali instytucjonalnych i indywidualnych członków zarządu AIESEP spośród kandydatów zgłoszonych kilka miesięcy temu zgodnie z procedurą wyborczą. Przed wyborami kandydaci przedstawiali swoje aplikacje i instytucje, które reprezentują. Krótką informację na temat AWF Warszawa przedstawiła dr Renata Czarniecka z Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Wychowania Fizycznego.

AWF Warszawa jest jedyną uczelnią z Europy Środkowo-Wschodniej reprezentowaną w zarządzie tej prestiżowej organizacji. Wybór AWF Warszawa do zarządu AIESEP w kadencji 2018-2022 jest z pewnością w znacznej mierze efektem wysiłku Uczelni i wsparcia AIESEP także poprzez organizację bardzo wysoko ocenionej przez AIESEP konferencji w Warszawie w lipcu 2013, której komitetowi organizacyjnemu i naukowemu przewodniczył prof. Michał Lenartowicz. Prof. Lenartowicz był członkiem zarządu AIESEP przez 12 lat (trzy kadencje) pełniąc w ostatnim czasie funkcję wiceprezesa AIESEP i przewodniczącego Marketing and Recruitment Committee i programu stypendialnego Young Scholar Award. Obecną reprezentantką AWF Warszawa w zarządzie AIESEP na kadencję 2018-2022 jest dr Renata Czarniecka, której życzymy powodzenia w pełnieniu tego zaszczytnego obowiązku. Prezydentem AIESEP w nowej kadencji został ponownie prof. Marc Cloes z Uniwersytetu w Liege w Belgii, a sekretarz generalną prof. Fiona Chambers z University College Cork w Irlandii

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej AIESEP http://aiesep.org/, innych kanałów komunikacyjnych AIESEP (Facebook, Tweeter) i członkostwa w tej czołowej światowej organizacji zajmującej się problematyką wychowania fizycznego i kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów sportu. Zachęcamy także do korzystania z blogu (https://aiesep.blog/)


AIESEP to międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca uczelnie i instytucje kształcące profesjonalistów z zakresu kultury fizycznej. Do celów jej działalności należy umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń, m. in. poprzez wspólne projekty badawcze, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i stosowanym, czy też tworzenie bazy danych na temat badań w zakresie wychowania fizycznego.

data publikacji: 2018.08.28